Ölçümbilim Sempozyumu kapsamında sergi alanında oluşturulacak alanda Poster Bildiri sergisi gerçekleştirilecektir.

— POSTER BİLDİRİLER —

Radyasyon (IR) Termometrelerin Kalibrasyonunda Ölçüm Belirsizliği Tahmini
Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce, Maria Aiordachioaiei – Yeditepe Üniversitesi

 

Paralel Mastar Bloğu Kalibrasyonlarında Laboratuvar Ortam Sıcaklığının Ölçüm Belirsizliğine Etkisi
Mehmet K. Torun, Mehmet Nacar, Ahmet T. İnce – Yeditepe Üniversitesi

 

ITS-90 Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine Uygun Olarak – 40 °C / 420 °C Sıcaklık Aralığında Pt-100 Direnç Termometre Kalibrasyonu Karşılaştırması
Alev Çorman Teymur – Tübitak UME

 

Bağıl Nem Ölçer Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları
Seda Oğuz Aytekin – Tübitak UME

 

4 Terminal Dijital Koaksiyel Empedans Ölçüm Sistemi
Enis Turhan, Gülay Gülmez – Tübitak UME

 

TSE Tork Laboratuvarı Tarafından 0,2 N·m İle 1000 N·m Ölçüm Aralığında Statik Tork Ölçümlerinin Gerçeklenmesi
Çetin Doğan, Osman Akkkoyunlu – Tübitak UME
Uğur Yücesan, Barış Tuğcu – TSE

 

Pistonlu Basınç Standartlarında Boyutsal Ölçümler Yöntemi İle Efektif Alan Değerinin Hesaplanması
Ahmet Türk, Murat Aksulu – Tübitak UME

 

İklimlendirme Kabinlerinin Bağıl Nem Karakterizasyon Analizleri ve Belirsizlik Hesaplamaları
Seda Oğuz Aytekin – Tübitak UME

 

TÜBİTAK UME’de Nem Metroloji Projeleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar
Seda Oğuz Aytekin – Tübitak UME

 

Standart Olmayan Ağırlıkların Kalibrasyonu
M. Barış Tuğcu, Semih Yazıcı, Uğur Yücesan – TSE

 

Yüksek Doğruluklu Sayısal Manometre Yardımıyla Karşılıklı Akışa Dayalı Yöntemin Gerçekleştirilmesi
Ahmet Türk, Abdullah Hamarat, Yasin Durgut – Tübitak UME