1995 yılından bugüne kadar Ölçümbilim Kongre’lerinde sunulmuş ya da poster olarak yer almış olan tüm bildilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Ölçümbilim Sempozyumu Bildirileri (20-22 Kasım 2019) // İzmir


 1. Yasal Metroloji İle Yasal Metrolojinin Ekonomiye ve Topluma Yönelik Faydaları
  Emre Çınar
 2. Hız İhlal Tespit Donanımları
  Fehmi Atasoy
 3. Taksimetre ve Radarların Akıllı Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu
  Ali Dildehan Özcan
 4. Isı Sayaçlarının Muayeneleri
  Erkut Kırmızıoğlu
 5. Gıda Kontrol Laboratuvarlarında ISO/IEC 17025:2017 Akreditasyonu ve Gıda Güvenliğine Etkisi
  Özlem İstanbullu Paksoy
 6. TÜRKAK Akreditasyon Denetimlerinde Tespit Edilen İzlenebilirlik Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları
  Tuğçe Akkaya
 7. Yeterlilik Testleri Bilgi Sistemi (YETBİS)
  Ece Güler, Tuna Çınkıllı Alican
 8. 780 nm Lazer Dalgaboyu Standardı Mutlak Frekans ve Kararlığı Ölçümleri
  Ersoy Şahin
 9. Kardiyografi Ölçümleri İçin Atomik Manyetometre Geliştirilmesi
  Birgül Kaçar, İsa Araz, İsmail Yorulmaz, Adil Meraki, Bakmurat Kubanaliev
 10. Lazer Dalgaboyu Standardı Atomik Gaz Sıcaklık Elektronik Kontrol Ünitesi Tasarımı ve Ölçüm Sonuçları
  Yücel Deniz, Adem Gedik, Ersoy Şahin, Nazmi Ekren, Ahmet Fevzi Baba
 11. Dünyada İleri Seviye Açı Metrolojisi ve Nanoradyan Açı Ölçüm Talepleri İçin Mevcut Sınırların Zorlanması
  Tanfer Yandayan
 12. İşitme Değerlendirmeleri İçin Metrolojik İzlenebilirlik Sorunları
  Enver Sadıkoğlu, Eyüp Bilgiç
 13. Savunma, Uzay ve Havacılık Endüstrisinde Açı Ölçümlerinin Önemi, Ülkemizin İhtiyaçları ve Bunların Karşılanması İçin Yapılan Çalışmalar
  Sibel Aslı Akgöz, Tanfer Yandayan
 14. Direnç Sensörlü Göstergeli Sıcaklık Ölçerin Sıvı Banyo ve Kuru Blok Kalibratöründe Kalibrasyonlarının Karşılaştırılması
  Ali Uytun, Alfred Emil Nkhama, Murat Kalemci
 15. TÜBİTAK UME’de Yeni EMPIR Projesi: Isılçift Performansının Gözlenmesi İçin İzlenebilir Ölçüm Yeteneklerinin Geliştirilmesi
  Narcisa Arifoviç, Danijel Sestan, Davor Zvizdiç, Nedzadeta Hodziç
 16. Sıcaklık Ölçümlerinde Bir Karşılaştırmanın Düşündürdükleri
  Aynur Davut
 17. Yeni RF ve Mikrodalga Kalibrasyon ve Test Laboratuvarı Kurulumu
  Erkan Danacı, Murat Celep, Aliye Kartal Doğan, Handan Sakarya
 18. Hesaplanabilir Empedans Standardının Karakterizasyonu ve Mikrodalga Empedans İzlenebilirliği
  Erkan Danacı, Murat Celep, Murat Arslan
 19. TÜBİTAK UME’de 50 GHz’e Kadar RF Güç Algılayıcı Kalibrasyonlarının Doğrudan Karşılaştırma Transfer Metodu Kullanılarak Yapılması
  Erkan Danacı, Murat Celep, Özlen Tuncel, Murat Arslan
 20. TS EN 60601 Standardı Kapsamında Bebek Kuvözlerinde Sıcaklık Ölçümleri
  Aysun Eroğlu, Alev Çorman Teymur
 21. Termal Kamera Kalibrasyonu ve Validasyonu İçin Suyun Üçlü Noktası Temelli Siyahcisim
  Yasin Topal, Ahmet Yılancı, Semih Yurtseven, Ali Uytun, Hümbet Nasibli
 22. Sıcaklık Kontrollü Hacimlerin Kalibrasyonunda Radyasyondan Kaynaklı Belirsizlik Bileşeninin İrdelenmesi
  Ali Uytun, Murat Kalemci, Mücahit Korkmaz, Elif Avinca, Pervin Tüzün
 23. SI Revizyonu; Amperin Yeniden Tanımlanması Volt ve Ohm Birimlerine Etkisi
  Mehedin Arifoviç, Saliha Turhan
 24. Kararlılığı Yüksek Yarı-İletken DAC’ın Kuantum Voltmetre İle Kalibrasyonu
  Tezgül Coşkun Öztürk, Sarp Ertürk, Ali Tangel, Mehedin Arifoviç
 25. TÜBİTAK UME Programlanabilir Josephson Gerilim Standardı
  Mehedin Arifoviç, Recep Orhan, Naylan Kanatoğlu, Saliha Turhan
 26. Programlanabilir Josephson Gerilim Standardı Kullanılarak Gerilim Ölçer ve Yarı-İletken Gerilim Standardı Kalibrasyonu
  Tezgül Coşkun Öztürk, Sarp Ertürk, Ali Tangel, Mehedin Arifoviç
 27. Sıcaklık Kalibrasyonlarında Histerezis
  Aynur Davut
 28. Platin Kökenli Direnç Termometre (PRT) Kalibrasyonlarında Model Fonksiyonun Kalibrasyon Ölçüm Belirsizliğine Etkisi
  Eyüp Bilgiç, Murat Kalemci, Mücahit Korkmaz, Melda Patan Alper, Mehmet K. Torun, Ahmet T. İnce
 29. Isılçift Kalibrasyonlarında Histerezis Etkisinin Ölçüm Belirsizliğine Katkısı
  Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce, Maria Aiordachioaiei, Berfu Nacar
 30. Metroloji Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi
  İclal Yüksel
 31. Deney ve Kalibrasyonları İçin ISO 17025:2017 Standardı ve Risk Temelli Düşünce
  Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce
 32. İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi
  Çiğdem Yıldız, Ülkü Yücel
 33. UME Kibble Balans Kuantum Ölçümleri
  Recep Orhan, Hacı Ahmedov, Beste Korutlu
 34. Nanokarbon Esaslı Süperkapasitör Elektrotların Farklı Tarama Hızlarındaki Ölçümleri
  Utkan Şahintürk, Hamide Aydın, Ümran Kurtan, Ahmet Ekerim
 35. Tekstil/Hazır Giyim Alanında Yapılan Tekstil Performans Testlerinde Kullanılan Test Cihazlarına Ait Kalibrasyon Gereksinimleri / Martindale Aşınma ve Boncuklanma Deney Cihazı Kalibrasyonu
  Özlem İşler Demirbaş
 36. Yeni “kg” Tanımlanmasının Mevcut Birimlere Etkisi
  Bülent Aydemir
 37. UME Kibble Balans Ölçüm Konsepti
  Hacı Ahmedov, Beste Korutlu
 38. Yeni Tasarım Elektromekanik Tork El Aletleri Kalibrasyon Sistemi
  Uğur Uslukılıç, Bülent Aydemir
 39. Yeni Tasarım Hidrolik Tip Kuvvet Kalibrasyon Makinası
  Uğur Uslukılıç, Bülent Aydemir
 40. Ülkemizin İzlenebilirlik Sorunlarının Örneklerle Değerlendirilmesi
  Sibel Şimşek Yazıcı
 41. Evsel Su Tüketimi Akış Dinamikleri Üzerine İlk Sonuçlar
  Bülent Ünsal, Başak Akselli
 42. Türkiye’de Kesinlik Teknolojileri Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
  B. Koray Tunçalp, Samet Burçin Aydoğmuş
 43. Saha Kalibrasyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlıklar
  Erdoğan Sönmez
 44. Akustik ve Titreşim Alanlarında TÜBİTAK UME’nin Kalibrasyon Yeteneklerinin Genişletilmesi
  Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkoğlu, Cafer Kırbaş, İlkcan Coşkun, Serkan Beşiroğlu
 45. Mikrofon Önyükselteçlerinin Frekans Tepkisine Mikrofon Kapasitansı Etkisinin Belirlenmesi
  Eyüp Bilgiç, Gülay Gülmez
 46. Endüstriyel Ölçümlerde 3-Boyutlu Ölçüm Cihazları (CMM) İçin Belirsizlik Hesaplamalarında Yeni Çalışma ve Gelişmeler
  Okhan Ganioğlu, İlker Meral, Muharrem Aşar, Murat Aksulu
 47. Pistonlu Basınç Standartlarının (DWT) Kalibrasyon Metotları ve Ara Kontrol Yöntemlerinde Yaklaşımlar
  İlknur Koçaş Kozbe
 48. Basınç Düşümü Parametresinin İzlenerek Hidrolik Filtre Kirlilik Şalterlerinin Güvenirliğinin Arttırılması
  Özgür Çelikdemir, Levent Çetin
 49. Kalibrasyon Konumunun Basınç Dönüştürücü Ölçüm Sonuçlarına Etkisi
  Abdullah Hamarat, Yasin Durgut, Ahmet Türk, Recep Yılmaz, Onur Aydemir
 50. Besleme Geriliminin Basınç Dönüştürücüleri Çıkış Sinyaline Etkisi
  Abdullah Hamarat, Yasin Durgut, Ahmet Türk, Recep Yılmaz, Onur Aydemir, Naylan Kanatoğlu
 51. Mekanik Karşılaştırma Yöntemi İle Uzun Mastar Bloklarının Yüksek Hassasiyette Kalibrasyonu ve Türkiye’nin Dünyadaki Yeri
  Tanfer Yandayan, Sibel Aslı Akgöz
 52. Pürüzlülük ve Form Ölçüm Cihazı Propları İçin Yeni İzlenebilirlik Yolları
  Okhan Ganioğlu, Tanfer Yandayan, Murat Aksulu
 53. Form Ölçüm Cihazı Problarının Primer Ölçümlerde Kullanılması İçin Elektronik Ünitelerin İncelenmesi ve Kalibrasyonları
  Halit Demirbağ, Cihangir Kayadelen, Tanfer Yandayan, Okhan Ganioğlu, Murat Aksulu, Hüseyin Metin Ertunç, Nihat Akkuş
 54. Ortam Sıcaklığı ve Nemin InGaAs Dedektörlerin Tayfsal Duyarlılığı Üzerindeki Etkisi
  Semih Yurtseven, Mevlüt Karabulut, Seda Oğuz Aytekin, Hümbet Nasibli
 55. TÜBİTAK UME’de (Süper) Yalıtım Malzemelerinin Termal İletkenlik Ölçümleri
  Mücahit Korkmaz, Semih Yurtseven, Hümbet Nasibli
 56. Radyasyon Termometrelerinde Yansıma Ölçümü
  Aynur Davut

2019 Poster Bildiriler


 1. Radyasyon (IR) Termometrelerin Kalibrasyonunda Ölçüm Belirsizliği Tahmini
  Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce, Maria Aiordachioaiei
 2. Paralel Mastar Bloğu Kalibrasyonlarında Laboratuvar Ortam Sıcaklığının Ölçüm Belirsizliğine Etkisi
  Mehmet K. Torun, Mehmet Nacar, Ahmet T. İnce
 3. ITS-90 Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine Uygun Olarak – 40 °C / 420 °C Sıcaklık Aralığında Pt-100 Direnç Termometre Kalibrasyonu Karşılaştırması
  Alev Çorman Teymur
 4. Bağıl Nem Ölçer Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları
  Seda Oğuz Aytekin
 5. 4 Terminal Dijital Koaksiyel Empedans Ölçüm Sistemi
  Enis Turhan, Gülay Gülmez
 6. TSE Tork Laboratuvarı Tarafından 0,2 N·m İle 1000 N·m Ölçüm Aralığında Statik Tork Ölçümlerinin Gerçeklenmesi
  Çetin Doğan, Osman Akkoyunlu, Uğur Yücesan, Barış Tuğcu
 7. Pistonlu Basınç Standartlarında Boyutsal Ölçümler Yöntemi İle Efektif Alan Değerinin Hesaplanması
  Ahmet Türk, Murat Aksulu
 8. İklimlendirme Kabinlerinin Bağıl Nem Karakterizasyon Analizleri ve Belirsizlik Hesaplamaları
  Seda Oğuz Aytekin
 9. TÜBİTAK UME’de Nem Metroloji Projeleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar
  Seda Oğuz Aytekin
 10. Standart Olmayan Ağırlıkların Kalibrasyonu
  M.Barış Tuğcu, Semih Yazıcı, Uğur Yücesan
 11. Yüksek Doğruluklu Sayısal Manometre Yardımıyla Karşılıklı Akışa Dayalı Yöntemin Gerçekleştirilmesi
  Ahmet Türk, Abdullah Hamarat, Yasin Durgut

Sempozyum Bildiriler Kitabı
(Tüm Cilt)


8. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (26-28 Eylül 2013) // Kocaeli


 1. Metrolojinin Ekonomi ve İnsan Yaşamına Etkisi “Metroloji Enstitülerinin Rolü”
  Sinan Fank
 2. Açı Metrolojisi, Bilimsel ve Endüstriyel Alanlardaki Uygulamaları, Üst Düzey Yeni Talepler ve Projeler
  Tanfer Yandayan
 3. Sağlık İçin Metroloji
  Baki Karaböce, Yakup Gülmez, Müslüm Akgöz, Hakan Kaykısızlı, Lev Dorossinskiy, Burhanettin Yalçınkaya
 4. Endüstriyel Alanlarda Metrolojinin Önemi ve Metroloji Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Yapılabilecek Çalışmalar
  Etem Keskin, Onur Seçkin
 5. Güneş Enerji Santrallerinin Kurulumunda Güneş Ölçümünün Önemi ve Türkiye’de Yasal Mevzuat
  İskender Kökey
 6. Motor Test Sistemine Uygulanan Kalibreler
  Yasemin Özkan
 7. Savunma Sanayiinde Ölçümbilim Uygulamaları ve Talepler
  Süreyya Namlı
 8. Havacılık Sektöründe Optik Ölçüm Yöntemlerinin Yeri ve Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
  Dr. Evren Yasa, Soner Ören, Ezgi Uğur, Özgür Poyraz, Güray Akbulut, Semih Pilatin
 9. İmalat İşlemi Sırasında Ölçüm ve Ölçüm ve Ölçüm Verilerinin İmalat için Kullanımı
  Tanfer Yandayan, Recep Karadayı, İlker Teke
 10. Halka Mastar Kalibrasyonlarının, Üniversal Uzunluk Ölçme Cihazı (ULM-600) Kullanılarak 1.1 µm Belirsizlik ile Gerçekleştirilmesi
  Rabia İnce, Eylem Gülce Çoker, Mehmet Nacar
 11. Optik Arazi Ölçüm Cihazları (Theodolit ve Nivo) Kalibrasyon, Ayar Metodları ve Kalibrasyonda Kullanılan Referanslar
  Okhan Ganioğlu
 12. Referans Standart Dozimetre Sistemlerinin İzlenebilirliği
  Tülin Zengin, Enis Kapdan, Selim Aydın, Muharrem Korkmaz, Hasan Erez, Doğan Yaşar
 13. Tübitak UME Gaz Metrolojisi Laboratuvarınca Yürütülen Faaliyetler
  Fatma Akçadağ, Tanıl Tarhan
 14. Çoklu RNA Transkriptlerinin Ölçümü Karşılaştırılması
  Sema Akyürek, Müslüm Akgöz
 15. İmmünolojik Test Yöntemiyle CTNI Protein Miktarının Belirlenmesi
  Jale Sahin, Merve Öztuğ, Şenal, Doç.Dr.Müslüm Akgöz
 16. Koordinat Ölçüm Metrolojisi, Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı (CMM) Modernizasyonu, Kalibrasyonu, Verifikasyonu, Dünyada ve Ülkemizdeki Durum
  İlker Teke, Tanfer Yandayan, Recep Karadayı
 17. Uzun Mastar Bloklarının Metroloji ve İmalattaki Önemi, Türkak Tarafından Akredite Laboratuvarların Uzun Mastar Blok Kalibrasyonu İçin Durum Analizi
  Sibel Aslı Akgöz, Tanfer Yandayan
 18. 3 Boyutlu Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu ve Kalbrasyonda Kullanılan Referans Standartlar
  İlker Meral, Okhan Ganioğlu
 19. Ölçü Aleti Çözünürlüğünün ve Ölçme Prosesinin Ölçü Toleransına Uygunluğu
  Derya Turgay
 20. Elektriksel Büyüklüklerin Karşılaştırılması
  Saliha Turhan, Tezgül Coşkun Öztürk
 21. Işınım Yolu İle Bağışıklık Testlerinde Harmonik Ölçümlerinin Önemi
  İlker Günay, Yasin Özkan
 22. Düşük Gerilim Değerlerinde DC Gerilim Ölçer Kalibrasyonu
  Tezgül Coşkun Öztürk, Saliha Turhan
 23. Magnetooptic Technique For local Measurement And Observation Of Magnetic Field
  L. Dorosinskii, C. Birlikseven, H. Sözer
 24. Basınç Laboratuvarı FPG (Forge-Balanced Piston Gauge) Sistemi İle Sayısal Manometre Kalibrasyonu
  Dr. Gökçe Sevim Sarıyerli, Yasin Durgut
 25. Dinamik Basınç Dönüştürücülerin Darbe Test Makinasıyla Kalibrasyonlarının İncelenmesi
  Yasin Durgut, Gökçe Sevim Sarıyerli, Levent Turhan, Enver Bülent Yalçın, Volkan Tuna, Bülent Aydemir, Eyüp Bağcı
 26. Helyum Sızıntı Detektörü İle Sızıntı Belirleme Yöntemleri ve Sızıntı Standartlarının Kalibrasyonları
  Birol Ongun, Rıfat Kangı
 27. Mikrofonların Dağınık Ses Alanı Karşılaştırmalı Kalibrasyonu
  Cafer Kırbaş, Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkoğlu
 28. Raylı Ulaşım Sistemlerinde Oluşan Akustik Gürültü ve Ray Parametreleri İlişkisi
  Eyüp Bilgiç, Murat Aksulu
 29. Gürültü Dozu Ölçümlerini Etkileyen Parametreler
  Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkoğlu
 30. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi ve Ölçü Aletleri Direktif Kapsamındaki Gereklilikler
  Neslihan Eke Birtürk
 31. Malzeme Test Makinası Kalibrasyonunda Bağlantı Aparatlarının Kalibrasyon Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi
  Abdullah Hamarat, Burhanettin Kalaçay, Dr. Bülent Aydemir
 32. EN ISO 376 Standardındaki Değişiklikler ve Bunun Etkileri
  Dr. Bülent Aydemir, Cemal Vatan, Dr. Sinan Fank
 33. Otomatik Tartı Aletlerinin Kalibrasyonunda Karşılaşılan Güçlükler
  Burcu Bilir
 34. DMP41- Uzama Ölçerli Tip Kuvvet Dönüştürücüleri İçin Yeni Bir Ölçüm Cihazı
  Emre Tolay, Dr. Bülent Aydemir
 35. ITS-90 Ölçeğinin 100 °C/1000 °C Sıcaklık Aralığında Isılçift Karşılaştırılması
  Narcisa Arifoviç, Ahmet Diril
 36. -40…+420 °C Sıcaklık Aralığında Göstergeli Sıcaklık Ölçer Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Ölçümü ve Sonuçların Değerlendirilmesi
  Melda Patan Alper, Maria Aiordachioaiei, Prof.Dr.Ahmet T. İnce
 37. ITS-90 Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine Uygun Olarak – 40 °C/420 °C Sıcaklık Aralığında Pt-100 Direnç Termometre Kalibrasyonu Karşılaştırılması
  Alev Derelioğlu, Murat Kalemci
 38. Kelvin Birimine Gelişmiş ve Daha Basit İzlenebilirlik Sağlamak İçin Çok Enstitü Katılımcılı Avrupa Projesi
  Murat Kalemci, D. del Campo, J. Bojkovski, M. Dobre, E. Filipe, A. Merlone, J. Pearce, A. Peruzzi, F. Sparasci , R. Strnad, D. Taubert E., Turzó-András
 39. Endüstriyel Uygulamalar İçin Yüksek Sıcaklık (1000+ °C) Metrolojisi
  Ahmet Diril, Narcisa Arifoviç, Özlem Pehlivan
 40. TS EN ISO/IEC 17043 “Yeterlilik Testleri İçin Genel Şartlar” Standardına Uygun Olarak Karşılaştırma Ölçümlerinin Organizasyonu
  Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce
 41. DSİ Kalibrasyon Laboratuvarının Akreditasyonu Süreci ve DSİ Laboratuvarında Cihaz Yönetim Uygulamaları
  İbrahim Berksoy
 42. TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Denetimlerinde Teknik Alanda Tespit Edilen Genel Bulgular
  Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce
 43. Kuadrupol Kütle Spektrometresi ve Kararlılık Ölçümleri Karşılaştırma Ölçümlerinin Organizasyonu
  Alper Elkatmış, Rıfat Kangı
 44. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. Savunma Sanayii’ne Yönelik Ölçümbilim Uygulamaları
  Erdal Usta, Mustafa Murat Uysal, İzzet Çokal
 45. Kesici Takım Endüstrisinde Mühendislik Uygulamaları İle Mikro/Nanoteknolojinin Termal ve Görüntü İşleme İle Analizi
  Pınar Demircioğlu, İsmail Böğrekçi, Yunus Çerçi, Numan M. Durakbaşa
 46. CNC İle Talaşlı İşlemede Kuvvet ve Titreşim Ölçümü
  Ali Mamedov, İsmail Lazoğlu

2013 Poster Bildiriler


 1. Kuadrupol Kütle Basınç Ölçerlerin Kalibrasyonları
  Abdullah Hamarat, Yasin Durgut, Onur Aydemir
 2. Suyun Üçlü Noktası Sıcaklığına Kerliliğin Etkisi
  Ali Uytun, Murat Kalemci
 3. Toprak Nemi Ölçümleri
  Ali Uytun, Beyhan Pekey, Murat Kalemci
 4. Katı Cisimlerin Yüzey Sıcaklıklarının Belirlenmesi
  Aynur Davut
 5. 10 kN Kapasiteli Kuvvet Kalibrasyon Makinasının Tasarımı, İmalatı ve Performans Ölçümleri
  Besim Yüksel, Uğur Uslukılıç, Bülent Aydemir
 6. Ortodontik Tedavide Kullanılan Braket ile Tel Malzemenin Sürtünme Kuvvetlerinin Belirlenmesi
  Bülent Aydemir
 7. Gaz Debisi Ölçümlerinde Sonik Nozulların Kullanımı ve Kalibrasyonları
  Bülent Ünsal, Hakan Kaykısızlı, Sevim Cevahir Şenlikçi
 8. PMV Metodu ile Isıl Konfor Ölçümü ve Hesaplaması
  Can Ekici
 9. Atımlı Giriş Akışı Üretimi ve İlgili Büyüklüklerin Deneysel İncelenmesi
  Cemalettin Aygün, Orhan Aydın
 10. Farklı Elastik Özellikli Maddeleri Kumpasla Ölçerek ABBE Hatasını Araştırma
  Erdem Sezgin, Rabia İnce
 11. Sürekli Karbon Elyaf Demetindeki Hasarın Elektriksel Yöntemle Ölçümü
  Ersin Toptaş, Evren Çağlarer, Nihat Akkuş
 12. Sıvı ve Gaz Akışkanların Debi Ölçümünde Ventürimetre Kullanımı
  Eyüb Canlı, Selçuk Darıcı, Sercan Doğan, Muammer Özgören
 13. Radyoterapi Tedavisinde Ölçümün Yeri
  Fatih Doğan
 14. Sıcaklık Kontrol Sistemleri İçin Farklı Stratejiler
  Haji Ahmadov, Cengiz Birlikseven
 15. Yüksek AC-DC Akım Şöntlerinin Yapımı ve Karakterizasyonu
  Mehedin Arifoviç, Naylan Kanatoğlu, Serdar Uzun
 16. Granit Masa ve Pleyt Kalibrasyon Metodları, Metodların Karşılaştırılması ve Belirsizlik Hesabı
  Murat Aksulu, Bülent Özgür, Okhan Ganioğlu
 17. UME Yüksek Sıcaklık Isılçift Kalibrasyon Ölçüm Sistemi
  Narcisa Arifoviç, Ahmet Diril
 18. Vidalı Bağlantılarda Kullanılan Otomatik Tork Aletlerinin Doğrulanması
  Osman Akkoyunlu, Çetin Doğan
 19. Açık Sahada Kullanılan Cihaz, Araç ve Ekipmanlarının Üzerinde Yağmur Etkisinin Gözlenmesine Yönelik Prosedürsel Yaklaşımlar
  Osman Akkoyunlu
 20. Güneş Işımasının Cihazlar Üzerinde Etkisinin Testine Yönelik Prosedürsel Yaklaşımlar
  Osman Akkoyunlu
 21. Gazaltı Kaynak İşleminde Kaynak İşleminde Kaynak Hatalarının Akustik Yöntem İle Ölçülmesi
  Ömer Cılız, Nihat Akkuş
 22. Kilogramın Tekrar Tanımı ve Gelecekte İletim Üzerine Etkisi
  Sevda Kaçmaz, Lenara Kangı

7. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (30 Ekim-1 Kasım 2008) // İzmir


 1. Ulusal Metroloji Enstitüsünün Ülke İçin Önemi
  Şakir Baytaroğlu, Osman Akkoyunlu, Haldun Dizdar
 2. Gıda Maddelerinde Klorlu Pestisit Tayini Yeterlilik Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Burcu Gokçen, Fatma Akçadağ
 3. İçme Suyunda Metal Tayini Yeterlilik Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Emrah Uysal, Fatma Akçadağ
 4. Tekstil Ürünlerinde Antimikrobiyal Etkinlik Belirleme Testleri
  Sema Palamutçu, Mustafa Şengül, Nalan Devrent, Reyhan Keskin
 5. Otomatik Tartım Cihazları ve Verifikasyon Testleri
  Levent Yağmur, Sevda Kaçmaz, Ümit Y. Akçaday
 6. EA-10/18’e Göre Otomatik Olmayan Tartım Cihazlarının Kalibrasyonu
  Sevda Kaçmaz, Levent Yağmur, Orhan Sakarya, Ümit Y. Akçaday
 7. 2004/22/EC, Ölçü Aletleri Direktifi Doğrultusunda “CE” Markasının Alınması ve Tip Onay Testleri
  Vahit Çiftçi, Başak Akselli
 8. Kütle Ölçümlerinde Otomasyon
  Levent Yağmur, Sevda Kaçmaz, Ümit Y. Akçaday
 9. Hastanelerde Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu, Kalibrasyon Laboratuarının Kurulması, Kalibrasyon Hizmet Sürecinin İyileştirilmesi ve Bir Uygulama Örneği
  Yaşar Odacıoğlu
 10. Biyomekanik Alanda Kullanılan İleri Ölçme Tekniği Metodları ve Optik Ölçme Sistemleri
  Binnur Sağbaş, Anıl Akdoğan, Numan Durakbaşa
 11. Sağlık Sektöründe Kalibrasyonun Yeri ve Önemi
  Ayhan Türkel
 12. Karşılaştırmalı Ölçümler ve Ülkemizin Durumu
  Tanfer Yandayan, Sibel Aslı Akgöz
 13. Basınç Metrolojisinde Laboratuvarlararası Karşılaştırma Ölçümleri
  İlknur Koçaş, Yasin Durgut
 14. Kalibrasyon Sertifikalarının Yorumlanması
  İlknur Koçaş, Enver Sadıkoğlu, Saliha Turhan
 15. Türk Akreditasyon Kurumu “Ölçme Tekniği ve Kalibrasyonlar” Sektör Komitesinin Yapılanması, Çalışma Usulleri ve Çalışmaları
  Ahmet T. İnce
 16. Ölçmede Bilimsel Yöntemler ve Uygulama Örnekleri
  Erol Uyar
 17. 1990 Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine (ITS–90) Uygun Cıva Üçlü Noktası Hücrelerinin Tübitak-UME’ de Yapımı
  Murat Kalemci, Ahmet T. İnce, Georges Bonnier
 18. Birincil Seviye Pistonlu Basınç Standartlarında Yüksek Doğrulukta Referans Basınç Hesabını Etkileyen Parametreler
  İlknur Koçaş, Yasin Durgut
 19. Dinamik Şekil Değiştirme Ölçümü ve Bir Tavan Vincinde Uygulaması
  Levent Malgaca, Caner Kara, Mine Demirsoy
 20. Art–Craft Sofra Camı Üretim İşletmesinde Ölçüm Sistem Analizi Uygulaması
  Uğur Kavi, Sermin Elevli
 21. Kızılötesi Kulaktan Sıcaklık Ölçen Termometrelerin Kalibrasyonu
  Kemal Özcan, Aliye Kartal Doğan
 22. Nokta Bulutu Sinerjisinin Ölçüm Kalitesine Dramatik Katkısı
  Ayduygu Sevinç
 23. Mühendislik Eğitimlerinde Ölçümbilim ve Kalibrasyon Konularındaki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
  Özge Altun
 24. Sıcaklık Ölçümünün Termodinamik Temelleri ve Teknolojik Gelişimi
  Ünal Çamdalı, Erhan Tunçel
 25. Kuvvet Makinelerinin Kalibrasyonda Karşılaşılan Uygunsuzluklar ve Çözüm Önerileri
  Cenk Can, Ahmet Korhan Binark
 26. Basınç Dönüştürücülerinde Besleme Geriliminin Kalibrasyon Sonuçlarına Etkisi
  Yasin Durgut, İlknur Koçaş
 27. Yüksek Kapasiteli Yük Hücrelerinin Doğrulanması
  Besim Yüksel
 28. Beton Test Makinalarının Kalibrasyonunda Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Çözümler
  Bülent Aydemir, Sinan Fank
 29. Yıldırım Darbe Yüksek Gerilim Ölçümleri
  Serkan Dedeoğlu, Ahmet Merev, Kaan Gülnihar
 30. Lazer Sensörlerle Bir Robotun Doğal Frekanslarının ve Statik Çökmelerinin Ölçümü
  Zeki Kıral, Murat Akdağ, Levent Malgaca, Hira Karagülle
 31. Sıcaklık Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımının Tespiti
  Aynur Davut
 32. Kalibrasyon Çalışmalarında Ölçüm Belirsizliği İçin Optimizasyon Fırsatları
  Adem Cengiz
 33. Kuru Fırın Ölçümlerinde Belirsizlik Hesabı
  Narcisa Arifoviç, Alev Derelioğlu
 34. Tork Ölçme Cihazlarının Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
  Çetin Doğan, Osman Akkoyunlu
 35. Lazer Flaş Yöntemini Kullanarak Malzemelerin Isı İletim Katsayısının Deneysel Olarak Tayin Edilmesi ve Örnek Bir Uygulama
  Özge Altun
 36. Sıvı Yoğunluklarının Birincil Seviyede Belirlenmesini Sağlayan Ölçüm Düzeneği
  Haldun Dizdar, Ümit Y. Akçaday, Orhan Sakarya
 37. Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarlarında Akreditasyon Süreci
  Işıl Ataçoğlu, Çiğdem Tırıs, Davut Uzun
 38. Türkiye’de Elektronik Takograf Cihazları, Uygulaması, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Vahap Tan
 39. Su Sayaçları Kalibrasyonu, İzlenebilirliliğinin Sağlanması ve Yasal Metroloji Açısından Önemi
  Vahit Çiftçi
 40. Ölçü Transformatörlerinin Kalibrasyonu ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  Hüseyin Çaycı, Özlem Yılmaz
 41. Fotometride Ölçüm Belirsizliğini Etkileyen Faktörler
  A. Kamuran Türkoğlu, Yusuf Çalkın
 42. 100 kV AC Yüksek Gerilim Bölücüsü Yapımı
  Ahmet Merev, Serkan Dedeoğlu, Kaan Gülniha
 43. Sıcaklık Kaynaklarının Karşılaştırılması
  Alev Derelioğlu, Narcisa Arifoviç
 44. Islaklık Ölçümleri
  Ali Uytun, Aliye Kartal Doğan
 45. Malzeme Test Makinası Ekstansometre Cihazlarının Kalibrasyonu
  Bülent Aydemir, Sinan Fank, Ercan Pelit, Cemal Vatan
 46. Çizgi Skalalı Ölçme Standartları ve Ölçüm Yöntemleri
  Bülent Özgür, Tanfer Yandayan
 47. Metal Sertliği Test Cihazlarının Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları
  Cihan Kuzu
 48. VGCS (Vakum Ölçer Kalibrasyon Sistemi) İle Vakum Ölçerlerin Kalibrasyonu
  İlknur Koçaş, Gökçe Sevim Sarıyerli
 49. UME Tam Otomatik Kütle Yüklemeli Pistonlu Basınç Standardı
  İlknur Koçaş, Yasin Durgut
 50. UME’de AC Akım Ölçümleri
  Mehedin Arifoviç, Naylan Kanatoğlu, Hayrettin Çınar
 51. Seramik/Metal Oksit Sensörlü Çiy-Noktası Ölçer Kalibrasyon Sistemi
  Seda Oğuz Aytekin
 52. PIC Tabanlı RS485 Ölçme ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması
  Seyit Ahmet İnan, Seyfettin Çakmak
 53. RF (Radyo Frekansı) Uzaktan Kontrol / Ölçme Sistemi ve Uygulamaları
  Seyit Ahmet İnan, Seyfettin Çakmak
 54. Deney veya Kalibrasyon Laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025:2005 Standardına Göre Denetimi ve Akreditasyonu
  Şahin Özgül
 55. Mikrodalga Gürültü Ölçümleri
  Şenel Yaran, Cengiz Yılmaz, Cem Hayırlı, Murat Celep, Yakup Gülmez
 56. LCR Metre Kalibrasyonu
  Yakup Gülmez, Gülay Gülmez, Mehmet Çınar
 57. Dinamik Basınç Dönüştürücülerinin Kalibrasyon Metotları
  Yasin Durgut, İlknur Koçaş
 58. UME 800 Mpa Dinamik Basınç Dönüştürücüleri Ölçüm Sistemi
  Yasin Durgut, İlknur Koçaş

6. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (17-18 Kasım 2005) // Eskişehir


 1. 20-50 kg. Arası Kütlelerin Daldırma Tartım Tekniği ile Yoğunluklarının Belirlenmesi
  Ümit Yüksel Akçaday, Orhan Sakarya
 2. 5 m. Bench Şerit Metre ve Çelik Cetvel Kalibrasyon Sistemi
  Bülent Özgür, Dr. Tanfer Yandayan
 3. AB Direktiflerine Göre Elektrikli Cihazların Test İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Veri Tabanı Oluşturması
  Dr. Batur Bekiroğlu, Dr. Koray Tunçalp
 4. Açık Kanallarda Hız Ölçüm Cihazlarının Kullanımı ve Karşılaştırılması
  Mehmet Ardıçhoğlu, Özgür Öztürk, Aslan Yakupoğlu
 5. Basınç Dönüştürücülerin (Transducer/Transmitter) Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesabı
  Abdullah Hamarat, Dr. İlknur Koçaş
 6. Cam Üretiminde Sıcaklık Ölçümü Uygulaması
  Mustafa Özcan, Fuat Büyüktümtürk, Koray Tunçalp
 7. Dış Kaviteli Diyot Lazerlerin Kararlılıklarının Arttırılması
  Adem Gedik, Mehmet Çelik, Hasan Dinçer, Ramiz Hamid
 8. Endüstriyel Kalibrasyon Laboratuvarları İçin Kalibrasyon Periyodu Ayarlama Yöntemi
  Şenel Alazoğlu, Tevfik Araz, Mehmet Aydın
 9. Işınım Düzeyi Ölçümlerinde Kullanılan Radyometrelerin Kalibrasyonu
  Murat Durak, Rahmi Dilli, Ferhat Sametoğlu
 10. Kalıp Yüzey Pürüzlülük Parametrelerinin Proses Sırasındaki Değişimlerinin Tahmini İçin Deneysel Çalışma
  Anıl Akdoğan, M. Numan Durakbaşa
 11. Kalibrasyon Laboratuvarı Kalite Programı
  Mehmet Aydın
 12. Kalibrasyon Periyodu Neye Göre Belirlenir?
  A. Kamuran Türkoğlu
 13. Kalibrasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Ölçme Belirsizliğinin Hesaba Katılması İçin Alternatif Bir Yöntem
  Mehmet Aydın
 14. Kalibrasyon, Yasal Doğrulama, Metrolojik Doğrulama
  Mehmet Aydın
 15. Kontak Sıcaklık Ölçümlerinde Kullanılan Termometreler ve Özellikleri
  Hasan Serkan Aytekin, Ahmet Turan İnce
 16. Küçük Açı Üreticilerinin İmalatı
  Nuray Karaböce, Dr. Tanfer Yandayan, Bülent Özgür, Orhan Yaman
 17. Malzeme Test Makinalarının Kalibrasyonunda Makine Hızının Etkileri
  Bülent Aydemir, Barış Çal, Sinan Fank
 18. Nem Ölçümleri
  Doç. Dr. Sevilay Uğur, Ali Uytun
 19. OTDR Kalibrasyonlarında Kullanılacak Tek Modlu Optik Fiber Standartlarını Tayfsal Zayıflama Sabitlerinin Belirlenmesi
  Fizik Yük. Müh. Oğuz Çelikel, Dr. Özcan Bazkır, Dr. Ferhat Sametoğlu
 20. Otomotiv Sanayiinde Ölçümbilim
  Mustafa Serkan Arat
 21. Ölçme Güvensiliğinin Süreçlere Olan Etkileri ve Ölçme Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
  M. Numan Durakbaşa, Anıl Akdoğan
 22. Piston Silindir Ünitesi Efektif Alanının Boyutsal Ölçümlerle Belirlenmesi
  Güler Ayyıldız, Dr. İlknur Koçaş
 23. Standart Platin Direnç Termometrelerinde Sün Ölçümleri ve Kalibrasyonun Geçerliliği
  Aynur Davut
 24. Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği TURKLAB
  Fedai Çetin
 25. UME Gaz Debi Ölçüm Sistemleri ve LDA ile Hız Ölçüm Tüneli
  Dr. Vahit Çiftçi, Hakan Kaykısızlı, Alper Elkatmış
 26. Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Işınım Sıcaklığı Laboratuarı
  Doç. Dr. Sevilay Uğur, Özlem Pehlivan
 27. UME Sıvı Debi Ölçüm Sistemleri
  Dr. Vahit Çiftçi, Başak Akselli, Birol Ongun, M. Serkan Yıldırım
 28. UME Yapımı Suyun Üçlü Noktası Banyosu
  Doç. Dr. Sevilay Uğur, Yüksek Fizikçi Kemal Özcan, Ali Uytun
 29. UME Yapımı Platin Bazlı Isılçiftler
  Murat Kalemci, Narcisa Arifoviç, Doç. Dr. Sevilay Uğur
 30. UME’de Yüksek Gerilim, Güç ve Enerji Ölçümleri
  Ahmet Merev, Hüseyin Çaycı
 31. Vakum Fırınlarına Uygulanan Testler
  Yasemin Çelik
 32. Yapılandırılmış Işığın 3-Boyutlu Metroloji Uygulamaları
  C. Birlikseven, M. Çelik, D. Şendoğdu, E. Şahin, R.Hamid
 33. Yeterlilik Testleri
  Fatma Akçaday

5. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (9-10 Ekim 2003) // Eskişehir


 1. Akreditasyon Sürecinde Kalibrasyon
  Mustafa Akbaş
 2. Armatür Üretiminde Ölçü Aletleri Kullanımı, Kalibrasyonu ve Yan Sanayinin Desteklenmesi
  Mak. Müh. Bülent Ceyhan
 3. Basınç Terazilerinin Kalibrasyonunda Karşılaşılan Sorunlar
  Dr. Şakir Baytaroğlu
 4. Biyomedikal Kalibrasyon Ölçümlerinde Nereye Kadar Tolerans?
  Hasan Karacık
 5. Derin Yataklı Hızlı Kum Filtresinde Bilgisayar Destekli Ölçüm ve Kalibrasyon İşlemleri
  Mustafa Onat, Nazmi Ekren, Talat İnan, Erol Özcan
 6. ISO / IEC 17025 Standardı ve Ülkemiz İçin Önemi
  Atila Çınar
 7. Kumpas Kalibrasyonunda Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Örneği ve Belirsizliğin ISO 14253-1’e Göre Değerlendirilmesi
  Derya Turgay
 8. Küresel Parçalarda Hata Analizi
  Önder Mavi, Dr. H. Selçuk Halkacı
 9. Küresel Parçalar İçin Form Ölçme Metodları
  Mak. Müh. Önder Mavi, Dr. H. Selçuk Halkacı
 10. Metrolojik Kapsamda Optik Ölçüm ve Kalibrasyonlar
  Farhad Samedov, Murat Durak
 11. Modern İmalat Sistemlerinde Ölçme, Muayene ve Test Ekipmanlarının Kontrolü- Koordinat Ölçme Cihazlarının Kalibrasyonu
  M. Numan Durakbaşa, Anıl Akdoğan
 12. Ölçüm Belirsizliği ve Laboratuar Uygulaması
  Ayfer Candemir, Esra Kınal
 13. Ölçümbilim Fonksiyonunun Sanayi Kuruluşlarına Uygulanması
  Dr. Şakir Baytaroğlu
 14. PM DC Makine Kullanılarak Bilgisayar Destekli Tako-Generatör Tasarımı ve Uygulaması
  Hasan Erdal, Mustafa Onat
 15. Sanayileşme Sürecinde Kalite Çevresinde Kalibrasyon
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çakmakç
 16. Simkal Kalibrasyon Merkezi-TÜRKAK Akreditasyon Süreci
  Hanife Ural
 17. Tartı Aletleri Sektörünün AT Uyum Sorunları ve Çözüm Öneriler
  Serdar Büyüküstün
 18. Tartı Sektörünün Gelişimi
  Mustafa Şahin
 19. Türkiye’de Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitiminin Geleceğine Bir Bakış
  Doç. Dr. Koray Tunçalp
 20. Türkiye’deki Kalibrasyon Laboratuvarlarında Çalışan Personelin Teknik Yeterlilik ve Standartlara Göre İncelenmesi
  Doç. Dr. Koray Tunçalp, Arş. Gör. Sezai Taşkın, Arş. Gör. Mehmet Sucu
 21. Ulusal Ölçümbilim-Kalibrasyon Belirsizlikler Önemi-Eğitimi
  Macit Karabay, İsmet Öztunalı
 22. Yasal Ölçümbilimde AB Mevzuatı Uyum Çalışmaları ve Uygulamaları
  Mehmet Özkan
 23. Yasal Ölçümbilim ve Tüketici Hakları
  Turhan Çakar
 24. Yüksek Öğretim Kurumlarında, Ölçümbilim ve Kalibrasyon İle Kalibrasyon İle İlgili Konularda Verilen Eğitim
  Naci Ekem, Suat Pat, Hüseyin Ceyran, Oğuzhan Altınışık, Erol Uysal

4. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (25-26 Ekim 2001) // Eskişehir


 1. Akışkan Debisi Ölçümü Yapan Cihazların Seçimini Etkileyen Faktörler
  Başak Akselli Yılmazkaya, Hakan Kaykısızlı, Dr. Vahit Çiftçi
 2. Bir Sağlık Kuruluşunda Biyomedikal Cihazların Kalibrasyon Süreci
  Fatma Pakdil
 3. Değişken Yüklü T/M Esaslı Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Kuvvetinin Ölçülmesi
  Cahit Kurbanoğlu, Ertuğrul Durak, Recai Fatih Tunay, Rıfat Karaaslan
 4. Gıda Laboratuvarları ve Akreditasyon Süreci
  Songün Demirel, Güner Özay
 5. Hastanelerde Kalibrasyon’da Bir Kalibrasyon Laboratuvarı Uygulama Örneği
  Yaşar Odacıoğlu
 6. Hava Kuvvetleri’nde Kalibrasyon Faaliyetleri ve Uygulanan Kalibrasyon Programı
  Celal Çınar, Arif Koyuncu
 7. K Tipi Bir Isılçift İçin İşaret Şartlandırıcı Devresinin Tasarımı, Kalibrasyonu ve Bilgisayar Destekli Sıcaklık Ölçme
  Hayriye Korkmaz, Burhanettin Can, Kenan Toker
 8. Kalibrasyon Eğitimi
  Ali Serin
 9. Mastar Bloklarında İnterferometrik Ölçümler
  S. Aslı Akgöz, Tanfer Yandayan
 10. Metroloji Mühendisliğinin Kurulmasına Yönelik Üniversite – UME İşbirliği ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Ölçme Programları
  Koray Tunçalp, Erkan Kaplanoğlu, Mehmet Sucu
 11. 0, 5- 35 Mpa Hidrolik Bağıl Basınç Aralığında Çalışan Pistonlu Basınç Standardı Prototipi Tasarımı ve İmalatı
  Fatih Bağlı, Rıfat Kangı, M. Zafer Gül
 12. Ölçme İşlemlerinde Robot Kullanımı
  İlhan Konukseven, Tanyer Genç
 13. Refraktometreler ve Kalibrasyon Metodları
  Elif Derya Übeyli, İnan Güler
 14. Teknik Düzenleme
  İsmet Öztunalı
 15. Test/Kalibrasyon Sertifikaları İçin Gerekli Kriterler
  Özlem Yılmaz, Eflatun Demirci, Saliha Turan
 16. Türkiye’de Kalibrasyon Laboratuvarlarının Durumu ve TÜRKAK Tarafından Yapılması Gerekenler
  Koray Tunçalp, Hüseyin Deniz, Sezai Taşkın
 17. Ulusal Metroloji Enstitüsü Kalibrasyon Olanakları
  Tamer Tezel, Hüseyin Kaya
 18. Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde Isıl Çevirici Yapımı ve AC/DC Transfer Sistemi Otomasyonu
  Mehedin Arifoviç, Züleyha Düz
 19. Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün (UME) Katıldığı Uluslararası Karşılaştırmalar
  Sevilay Uğur
 20. Ulusal Metroloji Enstitüsünde Endüstriyel Ürünlerin Özel Testlerinin Gerçekleştirilmesi
  Enver Sadıkoğlu
 21. Uluslararası Ticarette Teknik Engeller ve Akreditasyon
  Hikmet Baltacı
 22. Ülkemizde Ölçme ve Kalibrasyon Sorunları Önemi-Eğitimi
  Macit Karabay
 23. Üretim Parçaları Karakteristiklerinin Modern Üretimde Koordinat Ölçme Tekniği(CMM) Vasıtayla Belirlenmesi
  M. Numan Durakbaşa, Anıl Nomak
 24. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 4703 No.’lu Kanun CE İşareti ve İliştirilmesi
  Abdullah Aydemir
 25. Yeni Form Ölçüm Parametreleri ve Standartları
  Bülent Delibaş, Taner Yandayan
 26. Yüksek Öğretim Kurumlarında Metroloji (Ölçümbilim) ve Kalibrasyon Eğitiminin Durumu
  Naci Ekem, Suat Pat, Rahmi Özkurt, Elif Gedik, Saiime Keçialan, Sibel Yılmazer
 27. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Parametreleri
  Murat Aksulu, Okhan Ganioğlu, Tanfer Yandayan

3. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (7-8 Ekim 1999) // Eskişehir


 1. 10 mW-1W RF Güç Aralığında Kalibrasyon Faktörü Ölçümü
  Murat Celep, Şenel Yaran, Hasan Dinçer
 2. AC Büyüklüklerin, AC/DC Tranfer Standartları ile Ölçülmesi
  Züleyha Düz, Mehedin Arifoviç
 3. Ankastre Kiriş Tipi Yük Hücrelerinin Tasarım Kriterleri
  Şakir Baytaroğlu, Hakan Ö. Özbay
 4. Aydınlık Düzeyi ve Parıltı
  Ferhad Samadov, Murat Durak, A. Kamuran Türkoğlu
 5. Birincil Vakum Standardının Küçük Hacimlerinin Hassas Ölçümleri
  Rıfat Kangı, Alper Elkatmış
 6. “CUCKOW” Yöntemi ile Referans Hidrometre Kalibrasyonu
  Ümit Y. Akçaday, Orhan Sakarya, S. Eren San
 7. Dinamik Yüklü Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Kuvvetinin Ölçülmesi
  Ertuğrul Durak, Aydın Bıyıklıoğlu, Cahit Kurbanoğlu
 8. Endüstride Kalibrasyon Periyodlarının Tesbiti İçin Bir Yaklaşım Modeli
  Mehmet Nuri Tevruz
 9. Endüstriyel Ürünlerde Titreşim Testleri
  Ender Sadıkhov, Baki Karaböce, Eyüp Bilgiç, Cafer Kırbaş
 10. Fotometrik Ölçü Cihazları Ölçüm Hata Kaynaklarının İncelenmesi ve Kalibrasyon Teknikleri
  Gazanfer Birdal
 11. Gaz Debi Ölçüm Ağırlığının Orifis Sistemi ile Geliştirilmesi ve Anemometre Kalibrasyonları
  Hakan Kaykısızlı, Başak Akselli, Vahit Çiftçi
 12. Geçer Mastarların Titan Karbo Nitrür (TİCN) Kaplanarak Ömürlerinin Artırılması
  Baybars Oral, Müzeyyen Ece, Necmi Öztabak
 13. Geometrik Toleransların Ölçümlemelerinde Oluşabilecek Yanılgılar Üzerinde Bir Araştırma
  Macit Karabay, Bilgin Kaftanoğlu
 14. Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücü Yay Elemanlarının Yükleme Türüne Göre İrdelenmesi
  Hakan Özgür Özbay, Kenan Ural
 15. Hassas Poligonlarda Açı Kalibrasyonu ve Euromet Project No.371 Karşılaştırma Sonuçları
  Taner Yandayan, S. Aslı Akgöz, Nuray Karaböce
 16. Hasta Tedavisinde Kullanılan Techizatın Metrolojik Karakteristikleri Kalibrasyonun Önemi
  Yaşar Odacıoğlu, Ümit Şahin
 17. Kalite Güvence Sistem Standartlarında Muayene, Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü
  Hüseyin Akçeşme
 18. Kuvvet Ölçme Cihazlarının Ölçüm Belirsizliği
  Cihan Kuzu, Sinan Fank, Çetin Doğan, Hayrettin Parlaktürk
 19. Morötesi Bölgede Işının Düzeyi Ölçümü Prensipleri
  Murat Durak, Ferhad Samadov, A. Kamuran Türkoğlu
 20. Odyometrik Cihazlar ve Kalibrasyonu
  Baki Karaböce, Enver Sadıkhov, Eyüp Bilgiç
 21. Ortamdaki Sıcaklık Değişimlerinin Direnç Değeri Üzerindeki Etkisi
  Levent Sözen, Handan Sakarya, Denizhan Ateşalp Orhan, Mehmet Çınar
 22. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
  Mualla Kabadayı
 23. Otomotiv Sektöründe Optik Test ve Ölçümlerin Yeri
  A. Kamuran Türkoğlu, Ferhad Samadov, Murat Durak, Uğur Küçük
 24. Ölçüm Cihaz ve Ekipmanları İçin Kalite Güvence Sistemleri
  Tülin Oğrak
 25. Ölçme ve Kalibrasyon Akreditasyon
  Özer Yıldırım
 26. Paslanmaz Çelikten İmal Edilen Kütle Standartları İçin Temizleme Prosedürleri
  Sevda Kaçma, Lenara Cholakh
 27. Referans Halka-Tampon Mastar (Setting Ring-Plug Gauges) Kalibrasyonu ve Euromet 384 Nolu Proje Karşılaştırmaları, Ölçüm Sonuçları
  Tanfer Yandayan, İlker Meral, Okhan Ganioğlu
 28. Referans ROCKWELL Sertlik Bloklarının Kalibrasyonu ve Kalibrasyonda Kullanılan Sertlik Standardı Makinaları
  Sinan Fank, Cihan Kuzu, Hayrettin Parlaktürk, Çetin Doğan
 29. Referans Ubbelohde Viskometre Kullanarak Standart Newtonian Sıvılarının Kinematik Vizkozitelerinin Belirlenmesi
  Orhan Sakarya, Ümit Y. Akçaday, S. Eren San
 30. Sabit Vida Tampon Mastarların Kalibrasyon Metodlarının Karşılaştırılması
  Mustafa Yılmaz, Esma İşel
 31. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Ölçüm Bilimdeki Yeri (Yasal Metroloji)
  Enver Sak
 32. Sanayide Kalite Güvence Sistemi İçinde İstatistik Proses Kontrolün Önemi
  Şakir Baytaroğlu
 33. Sıvı-Cam Termometreler
  Aliye Kartal Doğan, Ali Uytun, Ufuk Abacıoğlu
 34. S-Parametre Ölçümleri
  Şenel Yaran, İbrahim Altınsoy, Murat Celep, Cem Hayırlı
 35. Surveillance Visit To An Accredited Laboratory In England
  Rabia İnce
 36. Tartım Cihazlarında Kullanılan Yük Hücrelerinin Tip Onayı
  Hayrettin Parlaktürk, Sinan Fank, Çetin Doğan, Cihan Kuzu
 37. Telefon Hattı Vasıtasıyla Ume Zaman Dağıtım Sistemi Kullanılarak Kişisel Bilgisayarların Zaman Senkronizasyonu
  Ramiz Gamidov, Mustafa Çetintaş, Alev Çorman
 38. TKS Laboratuar Akreditasyonu-EGE Kalmem Örneği
  M. Berkay Eriş, A. Tarkan Tekcan
 39. Tork Anahtarlarının ve Tork El Aletlerinin Doğrulama Ölçümleri
  Çetin Doğan, Sinan Fank, Osman Akkoyunlu, Hayrettin Parlaktürk, Cihan Kuzu
 40. Türk Hava Kuvvetleri Metroloji ve Kalibrasyon Sistemi
  Hüseyin Dinç
 41. Türkiye’de Kalibrasyon Sistemi ve Kalibrasyon Laboratuarları
  Şahin Özgün, Erhan Tunalı, Adem Cengiz
 42. Ultrasonik Dönüştürücülerin Karakterizasyonu
  Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkhov, Baki Karaböce
 43. Ulusal Gaz Debi Ölçüm Standardı Bell Prover’in Tanıtılması
  Başak Akselli, Hakan Kaykısızlı, Vahit Çiftçi
 44. Ulusal Metroloji Laboratuarlarının Karşılıklı Tanınma Anlaşması ‘Matual Recognition Agreement (MRA)
  Sevilay Uğur
 45. UME-BNM/LCIE 10V Josephson Gerilim Standardı Karşılaştırma Ölçümleri
  Okan Yılmaz, Saliha Selçik, Özlem Yılmaz
 46. UME ile PTB Arasında Yapılan Kalay ve Çinko Sabit Noktalarının Karşılaştırmaları
  Aliye Kartal Doğan, Sevilay Uğur, Agah Bağçe, Dieter Heyer
 47. UME Otomatik Kapasitans Ölçüm Sistemi
  Enis Turhan, Gülay Gülmez, Yakup Gülmez, Turgay Özkan
 48. UME Radyasyon Sıcaklığı Labaratuvarı Tarafından Şişecam Araştırma Merkezi’nde Gerçekleştirilen Yerinde Kalibrasyon ve Sonuçları
  Seda Oğuz, Sevilay Uğur, Esat Günertürkün
 49. UME-SİMKO 10 V DC Gerilim Karşılaştırma Ölçümleri
  Özlem Yılmaz, Hanife Ural, Okan Yılmaz, T. Mursaloğlu, Saliha Selçik
 50. UME’deki Birincil (Primer) RF Güç Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi
  Murat Celep, Şenel Yaran, İbrahim Altınsoy, Cem Hayırlı
 51. UME’de Etalon Sayaçların Otomatik Kalibrasyonu
  Savaş Acak, Hüseyin Çaycı, Erol Kazanç
 52. UME’deki Güç ve Enerji Ölçümleri
  Hüseyin Çaycı, Savaş Acak, Erol Kazanç
 53. UME’de Hassas Maxwell-Wien Köprüsü Yapımı
  Gülay Gülmez, Yakup Gülmez, Enis Turhan, Turgay Özkan
 54. UME’de Üretilen Sıcaklık Kontrollü İndüktans Standardı
  Faruk Demirel, Nebi Doğan Özdöngül, Murat Yazgan, Gonca Çakır
 55. Üretim ve Endüstriyel Ölçümbilim
  Şakir Baytaroğlu
 56. Üretim Süreci ve Kalite Kontrol Laboratuarlarında Kullanılan Kumpas/Mihengir Seçim Kriterleri
  Uğur Küçük, A. Kamuran Türkoğlu, Ferhad Samadov
 57. Yüzey Yansıma Bilgileri Kullanılarak Cisimlerin Renginin Belirlenmesi
  Uğur Küçük, A. Kamuran Türkoğlu, Ferhad Samadov

2. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (23-24 Ekim 1997) // Eskişehir


 1. Açı Standardları ve Açı Ölçümlerinde İzlenebilirlik
  Nuray Karaböce, Alper Tiftikçi
 2. Akreditasyon Konseylerinin Yapısı ve EAL Üyesi Ülkelerdeki Durum
  Üzeyir Karagöz
 3. Akustik Kalibratörlerin Kalibrasyonu
  Enver Sadıkhov, Eyüp Bilgiç
 4. Anolog ve Sayısal Göstergeli Basınç Ölçerlerin Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesapları
  M. Haluk Orhan, Enver Sadıkhov, Rıfat Kangı
 5. 10-4 Ω- 10 15 Ω Aralığında Birincil Seviye Direnç Ölçümlerinin UME’de Gerçekleştirilmesi
  Denizhan Ateşalp, Handan Sakarya, Rabia İnce
 6. Avrupa Birliği’nde Düzenlenmiş ve Düzenlenmemiş Alanda İşaretlendirme
  Ufuk Abacıoğlu
 7. Çekme ve Basma Testlerinde Kullanılan Malzeme Test Makinalarının Yerinde Muayene ve Kalibrasyonu
  Gökhan Birbil
 8. Çift Frekans Laserlerin, He-Ne127 ı2 Stabilize Laser İle Kalibrasyonu
  Ahmet Ekerim, Şakir Baytaroğlu
 9. Çift Frekans Laserlerin, He-Ne127 ı2 Stabilize Laser İle Kalibrasyonu
  Ahmet Ekerim, Şakir Baytaroğlu
 10. Darbe (Vurma) Test Makinalarının Muayenesi ve Kalibrasyonu
  Fedai Çetin
 11. Dış Kaviteli Diyot Lazerlerin Frekans Kitlenmesi
  Ramiz Gamidov, Mustafa Çatintaş
 12. Düzgün Yansıma ve Parlaklık Ölçümlerinde Işık Kaynağı Polarizasyonunun Etkileri
  İzmir Mamedbeyli, Zafer Ürey
 13. Elektriksel Büyüklüklerde Uluslararası Karşılaştırma Sonuçları
  Şahin Özgül, Saliha Selçik, Beylan Akyel
 14. Enstrümantasyon Kuvvetlendiricileri
  Adem Cengiz
 15. Establishment Of Hardness Measurement Laboratory At Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
  Muhammad Aftab Uddin, Sinan Fank, Çetin Doğan, Hayrettin Parlaktürk
 16. Forsythe Polinomu Yardımı ile Ölçü Lokmalarının Uzama Katsayısının Sıcaklıkla Olan Değişiminin Belirlenmesi
  Ahmet Ekerim, Şakir Baytaroğlu
 17. Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücülerinde Elektrik Devresinin Kurulması ve Performansın İyileştirilmesi
  Hakan Özgür Özbay, Kenan Ural
 18. Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücüsü Yay Elemanlarında Aranan Malzeme Özellikleri
  Kenan Ural, Hakan Özgür Özbay
 19. Guard’lı Ölçüm
  Ali Beycan
 20. Gümrük Birliğinden Doğan Hak ve Yükümlülüklerimiz
  Cengiz M. Batıgün
 21. Hamon Transfer Standards
  Rabia İnce, Handan Sakarya
 22. Isılçiftlerin Karşılaştırılmalı Metoda Göre Kalibrasyonları
  Ali Can Kuyruklu Yıldız, Aliye Karta, Ahmet T. İnce
 23. Isılçift Sensörlü Sayısal Termometrelerin Benzetim Yönetimi ile Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin İfadesi
  A. Tayfun Gür
 24. Işınım (Radyasyon) Termometri
  Sevilay Uğur, Seda Oğuz
 25. ITS-90 Işınım (Radyasyon) Sıcaklığı Ölçeği ve UME’ de İzlenebilirlik
  Sevilay Uğur, Seda Oğuz, M. Özgür Dumlu
 26. İmalat Metrolojisinde Laser Kullanarak Yapılan Ölçme Teknikleri
  Tanfer Yandayan
 27. İzlenebilirlik ve Uzunluk Biriminin, Birincil Seviye Laboratuvardan Sanayiye İzlenebilirliğin Sağlanması
  Ahmet Ekerim, Şakir Baytaroğlu
 28. Josephson Eklem Sistemi ve Gerilim Standardı
  Beylan Akyel, Saliha Selçik, Hasan Dinçer
 29. Katı Cisimlerin Hacim ve Hacim Belirsizliklerinin Matematiksel Modeli
  Ümit Yüksel Akçaday, Sevda Kaçmaz, Orhan Sakarya, Vahit Çiftçi
 30. 63 Hz- 10 kHz Frekans Aralığında UME ve PTB (Almanya) Arasında Gerçekleştirilen Ses Basınç Standartlarının Karşılaştırması
  Enver Sadıkhov, Eyüp Bilgiç, Baki Karaböce
 31. Kızılötesi Geçirgenlik ve Yansıma Ölçümleri İçin Basit Spektrometre Düzeneği
  İzmir Mamedbeyli, Fahrettin Çakıroğlu, Zafer Ürey, Cem Gezer
 32. Kuvvet Ölçüm Biriminin Gerçekleştirilmesinde Ölçüm Belirsizliği
  Hakan Özgür Özbay, Sinan Fank
 33. Kütle Birimi Kilogramın Alt Katlarının Oluşturulması
  S. Kaçmaz, Ü. Akçaday, O. Sakarya, V. Çiftçi
 34. Kütle Ölçme Laboratuvarının Gerekliliği
  Mehmet Akyürek
 35. Metroloji’de Eğitim
  Hakan Özgür Özbay, Şakir Baytaroğlu
 36. 0.8 MPA-8 MPA Basınç Ağırlığında UME (Türkiye) ve CNR- IMGC (İtalya) Tarafından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Ölçümler
  M. Haluk Orhan, Rıfat Kangı, Ali Akgül
 37. 0.5-500 N Aralığında Gerçekleştirilen Kuvvet Standartlarının Tasarım ve İmalatı
  Sinan Fank, Çetin Doğan, M. Aftab Uddin, Hayrettin Parlaktürk
 38. Optik Geri Beslemeli Diyot Lazerlerin Küçük Yer Değiştirme Ölçümlerinde Uygulanması
  Ramiz Gamidov, Enver Sadıkhov, Mustafa Çetintaş
 39. Ölçü Lokmaları ile İlgili Karşılaştırmalı ve Mutlak Kalibrasyonlarda Ölçümleri Etkiyen Faktörler
  Ahmet Ekerim, Şakir Baytaroğlu
 40. Pistonlu Basınç Ölçerlerde Ölçüm ve Ölçümü Etkileyen Faktörler
  Nejla Önsel
 41. Radyasyon Termometresinin Kalibrasyon Metotları ve Diğer Termometrelerden Ayrılan Özellikleri ile Endüstride Kullanıldığı Yerler
  Fatih Köse
 42. RF&Mikrodalga Güç Ölçümlerinin UME’de Gerçekleştirilmesi
  Rabia İnce, Şenel Yaran
 43. Robot Calibration
  Oğuz Gönen
 44. RockWell Sertlik Ölçme Makinalarında İz Derinliği Ölçme Techizatlarının (Analog / Dijital Gösterge) Kalibrasyonu
  Abdülmuttalip Aktoğ
 45. Sensörlerin Doğrusal Olmayan Eğrilerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Elde Edilmesi
  Turgut Kırcı, İbrahim Öztürk
 46. SIEMENS-SİMKO Kalibrasyon Merkezi Ölçmelerinin Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Karşılaştırılması
  Hanife Ural
 47. Taramalı Elektron Mikroskobu’nun Endüstriyel Uygulama Alanları ve Kalibrasyonu
  A. Tayfun Gür, A. Soner Akkurt
 48. Terazi Kalibrasyonu
  Nevzat Yüksel
 49. Toplam Kalite Kontrol Maliyetleri Bileşenlerinde Test ve Ölçme Aletlerinin Yeri ile Kalibrasyonun Önemi
  A. Tayfun Gür, Samim Nemlioğlu
 50. Tork Standartlarının Oluşturulması ve Sanayiye Transferi
  Çetin Doğan, Sinan Fank, M. Aftab Uddin, Hayrettin Parlaktürk
 51. Uluslararası Sıcaklık Ölçeği 1990 (ITS-90)’a Göre Karşılaştırmalı Kalibrasyonların Yapılması
  Aliye Kartal, Ali C. Kuyrukluyıldız, Ahmet T. İnce
 52. Uluslararası Sıcaklık Ölçeği 1990 (ITS-90)’nın Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) Gerçekleştirilmesi ve Muhafazası
  Ahmet T. İnce, Aliye Kartal
 53. Ulusal Titreşim Ölçeğinin Oluşturulması
  Enver Sadıkhov, Eyüp Bilgiç
 54. UME Güç ve Enerji Ölçümleri Laboratuvarı
  Ufuk Sovuksu, Şahin Özgül
 55. UME’de İndüktans Biriminin Elde Edilmesi ve Ölçüm Aralığının Genişletilmesi
  G. Gülmez, Y. Gülmez, M. Saygılı
 56. UME’de Tasarlanan DC Gerilim Standardı
  Saliha Selçik, Ufuk Sovuksu
 57. UME’de Yapay Kablo ve Kablo Test Cihazlarının Kalibrasyonu
  Y. Gülmez, G. Gülmez, M. Saygılı
 58. UME Zaman ve Frekans Standardı Sistemi
  Ramiz Gamidov, Aslı Yakar, Mustafa Çetintaş, İsa Araz
 59. Yüksek Gerilim Ölçümlerinde İzlenebilirlik
  Şahin Özgül, Beylan Akyel

1. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildirileri (19-20 Ekim 1995) // Eskişehir


 1. AC Gerilim Standartları ve AC Gerilim İzlenebilirliği
  Saliha Selçik
 2. AGMC Değerlendirme Kriterleri ve Kalite Güvence Sistemi
  Ayhan Sezgin
 3. Avrupa Birliğinde Akreditasyon
  Hüseyin Uğur
 4. Boyut Metorolojisi ve Kalibrasyonunda Laser Interferometrik Sistemlerin Kullanılması
  Emre Sezer
 5. Cihaz Kalibrasyon Talimatı Hazırlama Teknikleri
  A. Tayfun Gür
 6. Çekme-Basma Test Makinalarında Kalibrasyonun Önemi
  Sinan Fank, Hakan Özgür Özbay, Şakir Baytaroğlu
 7. DC Gerilim Standartları ve DC Gerilim İzlenebilirliğinin Sağlanması
  Ufuk Sovuksu
 8. Dış Kaviteli Diyot Lazeriyle Küçük Yerdeğiştirme Ölçümleri
  Ramiz Gamidov, Ender Sadıkhov, Nuray Karaböce, Mustafa Çetintaş, Vladimir Stautenkov
 9. Elektriksel Direnç Ölçümlerinde İzlenebilirlik
  Beylan Akyel, Handan Sakarya, Denizhan Ateşalp
 10. Ekonomik Ölçüm Sayısının Benzetim Yoluyla Belirlenmesi
  Mümtaz S. Erdem, A. Atilla İşlier
 11. HE-NE/I2 Laser Kullanılarak Türk Dalgaboyu Standardının Oluşturulması
  Madlen Erin, Igor Malinovsky, Alexander N. Titov
 12. Hv.K.K.lığı Kalibrasyon Laboratuvarlarının Kalite Sistemi
  Şenel Başar
 13. ISO 9000 ve Kalibrasyon
  Cemal Silan
 14. İnterferometre ve Optik Girişi Saçak Sayıcı Sistemi ile Yer Değiştirme Ölçümü
  Haluk Orhan, Çoşkun Çoşar, Enver Sadıkov
 15. Kalibrasyon Çalışmalarında İstatistiksel Uygulamalar
  Yazarı Bilinmiyor
 16. 1 m’ye Kadar Ölçme Bloğu Kalibrasyonu ve Sıcaklığın Ölçüm Sonuçları Üzerindeki Etkisi
  Karun Alper Tiftikçi, Şakir Baytaroğlu
 17. 0.0014 MPa’dan 160 MPa’a kadar Türkiye’deki Mevcut Basınç Ölçeği
  Namık Bostan, Haluk Orhan
 18. Kalibrasyonda Küçük Sanayicinin Yeri
  Necmi Öztabak
 19. Kalibrasyon Laboratuvar Akreditasyonunda Denetleme ve Denetçilerin Nitelikleri
  Sadık Çelikel
 20. Kalibrasyon Standard ve Referans Cihazlarının Bakımı ve Takibi
  Hanife Ural
 21. Kalibrasyon Yönetimi Veri Tabanı ve İşlem Yazılımı
  Ömer Bozyokuş, İhsan Akyüz, Oğuz Çımrın
 22. Kalibrasyon Kavramı ve Önemi
  G. Tamer Eren
 23. Kuvvet Standardının Oluşturulması ve Sanayiye Transferi
  Sinan Fank, Hakan Özgür Özbay, Şakir Baytaroğlu
 24. Kuvvet Dönüştürücüleri Kalibrasyon Prosedürü
  Sinan Fank, Hakan Özgür Özbay, Şakir Baytaroğlu
 25. Kütle ve İzlenebilirlik
  Tülay Tok, Sevda Kaçmaz, Ümit Yüksel Akçaday
 26. Manyetik Ölçümler
  Figen Gencer, Paul John McGuiness
 27. Metre Konvansiyonu ve Ulusal Kütle Prototipinin Geçmişi
  Şakir Baytaroğlu, Hakan Özgür Özbay
 28. mV Genlikli AC Gerilimlerin Kalibrasyonu
  Yazarı Bilinmiyor
 29. Ortagonal Yatay Açılar ile Ölçü Yüzeyi Topogrofisi Çıkarımı ve Sıcaklık Kompenzasyonu
  Hayriye Aka, İhsan Akyüz
 30. Ölçme Referans Standartlarının Kararlılığı ve İzlenebilirliğinin Sağlanmasında Karşılaştırma Ölçümlerinin Önemi
  Şakir Baytaroğlu, Nuray Karaböce
 31. Pistonlu Basınç Standartlarında Efektif Alan Ve Alan Deformasyon Değerlerinin Belirlenmesi
  Namık Bostan, Haluk Orhan
 32. Ses Basınç Birimi Standardının Gerçekleştirilmesi
  Ender Sadıkhov, Baki Karaböce
 33. Sertlik Birimleri ve Sertlik Metrolojisi
  Şakir Baytaroğlu, Hakan Özgür Özbay
 34. 234.3156 K ile 692.677 K Sıcaklık Aralığında Standart Platin Direnç Termometrelerin Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine (ITS-90) Göre Kalibrasyonlarının Gerçekleştirilmesi
  Ayşegül Aşık, Sevilay Uğur, Ahmet T. İnce
 35. Sıcaklık-Direnç Tipi Dönüştürücüler ile Sıcaklık Ölçülmesinde Ortam Etkisinin Giderilmesi
  Cevat Erdal
 36. Suyun Üçlü Nokta Hücresinin UME’de Yapılışı
  Fahrettin Çakıroğlu, Ayşegül Aşık, Sevilay Uğur, Ahmet T. İnce
 37. Termodinamik Sıcaklık Birimi Kelvin (K) ve 1990 Uluslararası Sıcaklık Ölçeği (ITS-90)
  Sevilay Uğur, Ahmet T. İnce
 38. Türkiye’de Biyomedikal Cihazların Kalibrasyonu
  Abdurrahim Türkmen
 39. Türkiye’nin Ulusal Dalgaboyu Standardının İzlenebilirliği
  İsa Araz, Madlen Erin, Igor Malinovsky, Alexander N. Titov
 40. Türkiye’de Laboratuvar Akreditasyonu – Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
  Hüseyin Uğur
 41. Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde Elektriksel Akım Biriminin İzlenebilirliği
  Şahin Özgül
 42. Ulusal İndüktans Standartları ve İndüktans İzlenebilirliği
  Yakup Gülmez, Gülay Fidanboy
 43. UME’de Kandela’nın Oluşturulması
  Midiya Hacıyeva
 44. Ulusal Kapasitans Standartları ve Kapasitans İzlenebilirliği
  Seçkin Varol
 45. Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde Mikrodalga Zaman ve Frenkans Standardı Sistemi ve Zaman Skalasının İzlenebilirliği
  Ramiz Gamidov, İsmail Taşkın, Mustafa Çetintaş
 46. UME’de Primer Frekans Standardı Kurulması için Sürdürülen Çalışmalar
  Ramiz Gamidov, İsmail Taşkın, Mustafa Çetintaş, Vladimir Sautenkov
 47. Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde (UME) Yapılan Suyun Üçlü Noktası Hücrelerinin İngiltere (NPL), ve Amerika’daki (NIST) Ulusal Metroloji Kuruluşlarıyla Karşılaştırılması ve Yeni Ulusal Sabit Noktaların Yapımı
  Ahmet T. İnce
 48. Ülkemizde Metroloji ve Kalibrasyon Ağı
  Bülent Özdağ