Program İçin >>> Sempozyum Programı


Çalıştay >>> Takım Tezgahları Metrolojisi


Poster >>> Poster Bildiri Sergisi


Açılış Konferansı >>> SI Birimlerinde Ne Değişti?

Oturum Başkanı: Tanfer Yandayan
Doç. Dr. Hüseyin Uğur
(UME Eski Md. ve BIPM Yönetim Kurulu Eski Üyesi, Sıcaklık Ölçümleri Danışmanlar Komitesi Eski Başkanı)
SI Birimlerinde Değişikliğe Neden İhtiyaç Duyuldu ?
Bu Değişiklik Ne kadar Sürede ve Nasıl Gerçekleşti ?
Değişim Sonrası Neler Olacak ?


Panel >>> SI Birimlerindeki Değişimin Yaşam ve Bilimsel Çalışmalara Etkileri

Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Hüseyin Uğur
(UME Eski Md. ve BIPM Yönetim Kurulu Eski Üyesi, Sıcaklık Ölçümleri Danışmanlar Komitesi Eski Başkanı)
Dr. Murat Kalemci – [kelvin (K)]
Dr. Süleyman Zühtü Can – [mol (mol)]
Dr. Beste Korutlu – [kilogram (kg)]
Saliha Turhan – [amper (A)]
Doç. Dr. Tanfer Yandayan – [metre (m)]
Mr. Mark Kliebenschäde (Mettler-Toledo GmbH)


 

 AMAÇ VE KAPSAM

2018 ve 2019 yıllarında ölçümbilim için tarih yeniden yazılıyor!

Ölçümün bilimsel yöntemler ile uygulanması olan “Metroloji”, kısaca “ölçümbilim”, günümüz dünyasının önemli vazgeçilmezlerinden olup, fiilen yaşantımızın her alanında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, ölçümbilimin halka inen boyutta hayata yansımasını (yaşam içinde kullanılmasını), ticaret ve endüstriyel üretimden, tüketicinin korunması, enerji, çevre, sağlık, güvenlik, bilişim, telekomünikasyon ve ulaşım alanlarına kadar geniş bir yelpazede görebiliriz. Ölçümbilim, tüm disiplinlerdeki temel araştırma ve inovasyon çalışmaları için anahtar olan, destekleyici bir teknolojidir. Doğru ve güvenilir ölçüm, endüstri, bilim, politika gibi günlük yaşamın tüm alanlarında gereklidir.

Ölçümbilim, disiplinler arası bir bilim dalı olup, bilimsel araştırmalar için gerekirken, bilimsel araştırmalardan elde edilen çıktılar, ölçümbilim tarafından kullanılmakta ve ölçümbilimi geliştirmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler ölçümbilim faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde destekleyerek bilim ve teknoloji alanlarında rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler ise, temel üretim çıktılarını (örn. Tarımsal ürünler) pazarlayabilmeleri için ticaretteki teknik engelleri aşmak zorundadırlar. Bu amaçla da, hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde ölçümbilim altyapısının geliştirilmesi için yatırımlar yapılmaktadır.

2018 ve 2019 yıllarında ölçümbilim için tarih yeniden yazılmaktadır: 14-16 Kasım 2018 tarihlerinde Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nun (BIPM) ev sahipliğinde Fransa’nın Versailles kentinde gerçekleştirilen 26. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında (CGPM) kilogram, amper, kelvin ve mol birimlerinin tanımlarındaki değişiklikler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Türkiye dahil 60 ülkenin oy kullanma hakkı olduğu 100’e yakın farklı ülkeden temsilcinin katıldığı konferansta kabul edilen karar ile uluslararası ölçü birimlerinin (SI) tamamı artık doğanın sabitleri ile (örn. metre’nin ışık hızı ile tanımlandığı gibi) tanımlanacaktır. Örneğin, bu karar ile 1875 yılında kabul edilen uluslararası kg prototipi ile kütle biriminin elde edilişi yerini, sabit değere oturtulmuş Planck sabiti, metre ve saniye birimlerinin kullanımı ile elde edilmesine bırakacaktır. Bu yeni tanımlama ile kütle birimi, daha önce olduğu gibi BIPM’de bulunan prototip ile karşılaştırılmadan, evrenin herhangi bir yerinde elde edilebilecektir. Ölçüm birimlerini tanımlamak için fiziksel nesnelerin kullanımına son verecek olan değişiklikler 20 Mayıs 2019’dan itibaren yürürlüğe girecektir.

Ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biri olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ölçümbilim konusunda toplumun bilincini artırmak, bilim ve teknoloji alanında daha etkin ve rekabetçi olmak amacıyla Ölçümbilim Kongrelerini 1995-2013 yılları arasında, ikişer yıl aralıklar ile periyodik olarak sekiz kez düzenlemiş ve bu alandaki öncülüğünü pekiştirmiştir. Bu kongrelerde; ölçümbilim ile ilgili, eğitim, sağlık, ticaret, gıda, kimya, makine, elektrik-elektronik ve çevre konularındaki izlenebilirlik, akreditasyon, ulusal ve uluslararası ilişkiler, teknik/yasal düzenlemeler ve sektörel sorunların yanı sıra, toplumun tüm kademelerini ilgilendiren ölçümbilim konularının derinlemesine tartışılmasına olanak sağlamıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi’ne Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de ev sahipliği yaparak günümüz teknolojilerinin yanı sıra geleceğin teknolojilerinin de paylaşıldığı bir ortamı kamuoyuna sunacaktır.

Bu sempozyumda;

Ölçümbilimin temeli olan SI birimlerinden kilogram, amper, kelvin ve mol birimlerinin tanımlarındaki değişiklikler ve tüm temel birimlerin, doğanın sabitleri (temel sabitler) ile tanımlanması konusu “#nedeğişti” sloganıyla detaylı bir şekilde ele alınıp, izlenebilirliğin temel sabitler ile sağlanmasının avantajı, tüm dünyanın kullandığı “For all times, for all people” – yani “tüm zamanlarda, herkes için” sloganı ile ne anlatılmak istendiği detaylandırılarak, günümüz dünyasına ve ülkemize yansımaları tartışılacaktır. Yeni ölçümbilim yaklaşımları, teknikleri, akreditasyon çalışmaları, karşılaştırmalar, endüstri ve kamuda ölçümbilim sorunları, ülkemizdeki son durum, yeni uygunluk değerlendirmesi alanları ve ihtiyaçlar, Sempozyumda, sunumlar, posterler ve özgün çalıştaylar ile ele alınarak Üniversite, Sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının ölçümbilime ilgisinin artırılması amaçlanmaktadır. Sempozyum süresince, firmaların ölçümbilim ile ilgili hizmetlerini ve ürünlerini sunabileceği bir fuar düzenlenerek, paydaşların maksimum faydayı sağlayacağı bir ortamın oluşturulması planlanmaktadır.


 SERGİ

Ölçümbilim Sempozyumu süresince bu alanda ürün ve hizmet üreten firmaların, sempozyum katılımcılarıyla iletişim kurabilecekleri ve çalışma konularını aktarabilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla sergi düzenlenecektir.

Sergi planı ve organizasyonuna ilişkin bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


SERGİ FİRMALARI

 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR