Telefon ve Tablet Görüntülemesi için ekranı çeviriniz.

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan “Takım Tezgahları Metrolojisi Çalıştayı” programı için tıklayınız.
20 KASIM 2019
A SALONU B SALONU
09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.30-11.00 ARA
11.00-12.30 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkan: Tanfer Yandayan
SI Birimlerinde Ne Değişti ?
Doç. Dr. Hüseyin Uğur
(UME Eski Md. ve BIPM Yönetim Kurulu Eski Üyesi, Sıcaklık Ölçümleri Danışmanlar Komitesi Eski Başkanı)

SI Birimlerinde Değişikliğe Neden İhtiyaç Duyuldu  ?
Bu Değişiklik Ne kadar Sürede ve Nasıl Gerçekleşti ?
Değişim Sonrası Neler Olacak ?

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL
Panel Yöneticisi: Hüseyin Uğur
SI Birimlerindeki Değişimin Yaşam ve Bilimsel Çalışmalara Etkileri

Dr. Murat Kalemci – [kelvin (K)]
Dr. Süleyman Zühtü Can – [mol (mol)]
Dr. Beste Korutlu – [kilogram (kg)]
Saliha Turhan – [amper (A)]
Doç. Dr. Tanfer Yandayan – [metre (m)]
Mr. Mark Kliebenschäde (Mettler-Toledo GmbH) – Üretici Firma Görüşleri

15.00-15.30 ARA
15.30-17.30 Oturum 1A: Yasal Metroloji
Oturum Başkanı: Kürşat Özdemir
15.30-16.00 Yasal Metroloji İle Yasal Metrolojinin Ekonomiye ve Topluma Yönelik Faydaları
Emre Çınar – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
16.00-16.30 Hız İhlal Tespit Donanımları
Fehmi Atasoy – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
16.30-17.00 Taksimetre ve Radarların Akıllı Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu
Ali Dildehan Özcan – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
17.00-17.30 Isı Sayaçlarının Muayeneleri
Erkut Kırmızıoğlu – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
17.30-18.00 SÖYLEŞİ
Uğur Akkaya – TÜBİTAK UME
NE KADAR METROLOJİ?
“Metrolojinin Hayatımızdaki Yerine Dair”
18:00 Kokteyl
21 KASIM 2019
A SALONU B SALONU
09.00-10.30 Oturum 2A: Akreditasyon Uygulamaları ve Sorunlar
Oturum Başkanı: Kürşat Özdemir
Oturum 2B: Metroloji’de Yeni Alanlar İçin Çalışmalar
Oturum Başkanı: Ziya Haktan Karadeniz
09.00-09.30 Gıda Kontrol Laboratuvarlarında ISO/IEC 17025:2017 Akreditasyonu ve Gıda Güvenliğine Etkisi
Özlem İstanbullu Paksoy – T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
780 nm Lazer Dalgaboyu Standardı Mutlak Frekans ve Kararlığı Ölçümleri
Ersoy Şahin – TÜBİTAK UME
09.30-10.00 TÜRKAK Akreditasyon Denetimlerinde Tespit Edilen İzlenebilirlik Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları
Tuğçe Akkaya – TÜRKAK
Kardiyografi Ölçümleri İçin Atomik Manyetometre Geliştirilmesi
Birgül Kaçar, İsa Araz, İsmail Yorulmaz, Bakmurat Kubanaliev – TÜBİTAK UME
Adil Meraki – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
10.00-10.30 Yeterlilik Testleri Bilgi Sistemi (YETBİS)
Ece Güler, Tuna Çınkıllı Alican – TÜRKAK
Lazer Dalgaboyu Standardı Atomik Gaz Sıcaklık Elektronik Kontrol Ünitesi Tasarımı ve Ölçüm Sonuçları
Yücel Deniz, Adem Gedik, Ersoy Şahin – TÜBİTAK UME
Nazmi Ekren, Ahmet Fevzi Baba – Marmara Üniversitesi
10.30-11.00 ARA
11.00-12.30 Oturum 3A: Bilim, Savunma, Sağlık İçin Metrolojinin Etkinleştirici Rolü
Oturum Başkanı: Atakan Baştürk
Oturum 3B: Sıcaklık Ölçümleri 1
Oturum Başkanı: Ahmet İnce
11.00-11.30 Dünyada İleri Seviye Açı Metrolojisi ve Nanoradyan Açı Ölçüm Talepleri İçin Mevcut Sınırların Zorlanması
Tanfer Yandayan – TÜBİTAK UME
Direnç Sensörlü Göstergeli Sıcaklık Ölçerin Sıvı Banyo ve Kuru Blok Kalibratöründe Kalibrasyonlarının Karşılaştırılması
Ali Uytun, Murat Kalemci – TÜBİTAK UME
Alfred Emil Nkhama – Tanzanya Standartlar Bürosu
11.30-12.00 İşitme Değerlendirmeleri İçin Metrolojik İzlenebilirlik Sorunları
Enver Sadıkoğlu, Eyüp Bilgiç – TÜBİTAK UME
TÜBİTAK UME’de Yeni EMPIR Projesi: Isılçift Performansının Gözlenmesi için İzlenebilir Ölçüm Yeteneklerinin Geliştirilmesi
Narcisa Arifoviç – TÜBİTAK UME
Danijel Sestan – FSB Hırvatistan Metroloji Enstitüsü
Davor Zvizdiç – IMEKO TC-12
Nedzadeta Hodziç – IMBiH Bosna-Hersek Metroloji Enstitüsü
12.00-12.30 Savunma, Uzay ve Havacılık Endüstrisinde Açı Ölçümlerinin Önemi, Ülkemizin İhtiyaçları ve Bunların Karşılanması İçin Yapılan Çalışmalar
Sibel Aslı Akgöz, Tanfer Yandayan – TÜBİTAK UME
Sıcaklık Ölçümlerinde Bir Karşılaştırmanın Düşündürdükleri
Aynur Davut – Dacka
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 Oturum 4A: Elektriksel Ölçümler 1
Oturum Başkanı: Bülent Aydemir
Oturum 4B: Sıcaklık Ölçümleri 2
Oturum Başkanı: M. Berkay Eriş
13.30-14.00 Yeni RF ve Mikrodalga Kalibrasyon ve Test Laboratuvarı Kurulumu
Erkan Danacı, Murat Celep, Aliye Kartal Doğan, Handan Sakarya – TÜBİTAK UME
TS EN 60601 Standardı Kapsamında Bebek Kuvözlerinde Sıcaklık Ölçümleri
Aysun Eroğlu, Alev Çorman Teymur – TÜBİTAK UME
14.00-14.30 Hesaplanabilir Empedans Standardının Karakterizasyonu ve Mikrodalga Empedans İzlenebilirliği
Erkan Danacı, Murat Celep, Murat Arslan – TÜBİTAK UME
Termal Kamera Kalibrasyonu ve Validasyonu İçin Suyun Üçlü Noktası Temelli Siyahcisim
Yasin Topal, Semih Yurtseven, Ali Uytun, Hümbet Nasibli – TÜBİTAK UME
Ahmet Yılancı – Ege Üniversitesi
14.30-15.00 TÜBİTAK UME’de 50 GHz’e Kadar RF Güç Algılayıcı Kalibrasyonlarının Doğrudan Karşılaştırma Transfer Metodu Kullanılarak Yapılması
Erkan Danacı, Murat Celep, Özlen Tuncel, Murat Arslan – TÜBİTAK UME
Sıcaklık Kontrollü Hacimlerin Kalibrasyonunda Radyasyondan Kaynaklı Belirsizlik Bileşeninin İrdelenmesi
Ali Uytun, Murat Kalemci, Mücahit Korkmaz – TÜBİTAK UME
Elif Avinca – Gebze Teknik Üniversitesi
Pervin Tüzün – Pamukkale Üniversitesi
15.00-15.30 ARA
15.30-17.30 Oturum 5A: Elektriksel Ölçümler 2
Oturum Başkanı: İlknur Koçaş Kozbe
Oturum 5B: Sıcaklık Ölçümleri 3
Oturum Başkanı: Ferda Yamanlar
15.30-16.00 SI Revizyonu; Amperin Yeniden Tanımlanması Volt ve Ohm Birimlerine Etkisi
Mehedin Arifoviç, Saliha Turhan – TÜBİTAK UME
Sıcaklık Kalibrasyonlarında Histerezis
Aynur Davut – Dacka
16.00-16.30 Kararlılığı Yüksek Yarı-İletken DAC’ın Kuantum Voltmetre İle Kalibrasyonu
Tezgül Coşkun Öztürk, Mehedin Arifoviç – TÜBİTAK UME
Sarp Ertürk, Ali Tangel – Kocaeli Üniversitesi
Platin Kökenli Direnç Termometre (PRT) Kalibrasyonlarında Model Fonksiyonun Kalibrasyon Ölçüm Belirsizliğine Etkisi
Eyüp Bilgiç, Murat Kalemci, Mücahit Korkmaz – TÜBİTAK UME
Melda Patan Alper, Mehmet K. Torun, Ahmet T. İnce – Yeditepe Üniversitesi
16.30-17.00 TÜBİTAK UME Programlanabilir Josephson Gerilim Standardı
Mehedin Arifoviç, Recep Orhan, Naylan Kanatoğlu, Saliha Turhan – TÜBİTAK UME
Isılçift Kalibrasyonlarında Histerezis Etkisinin Ölçüm Belirsizliğine Katkısı
Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce, Maria Aiordachioaiei, Berfu Nacar – Yeditepe Üniversitesi
17.00-17.30 Programlanabilir Josephson Gerilim Standardı Kullanılarak Gerilim Ölçer ve Yarı-İletken Gerilim Standardı Kalibrasyonu
Tezgül Coşkun Öztürk, Mehedin Arifoviç – TÜBİTAK UME
Sarp Ertürk, Ali Tangel – Kocaeli Üniversitesi
22 KASIM 2019
A SALONU B SALONU
09.00-10.30 Oturum 6A: Metroloji ve Riskli Alanlar ve Yönetimi
Oturum Başkanı: Ziya Haktan Karadeniz
Oturum 6B: Farklı Alanlarda Metroloji Uygulamaları 1
Oturum Başkanı: M. Berkay Eriş
09.00-09.30 Metroloji Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi
İclal Yüksel – TÜBİTAK UME
UME Kibble Balans Kuantum Ölçümleri
Recep Orhan, Hacı Ahmedov, Beste Korutlu – TÜBİTAK UME
09.30-10.00 Deney ve Kalibrasyonları İçin ISO 17025:2017 Standardı ve Risk Temelli Düşünce
Melda Patan Alper, Ahmet T. İnce – Yeditepe Üniversitesi
Nanokarbon Esaslı Süperkapasitör Elektrotların Farklı Tarama Hızlarındaki Ölçümleri
Utkan Şahintürk, Hamide Aydın, Ümran Kurtan – İstanbul Üniversitesi
Ahmet Ekerim
10.00-10.30 İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi
Çiğdem Yıldız, Ülkü Yücel – TAEK
Tekstil/Hazır Giyim Alanında Yapılan Tekstil Performans Testlerinde Kullanılan Test Cihazlarına Ait Kalibrasyon Gereksinimleri
Martindale Aşınma ve Boncuklanma Deney Cihazı Kalibrasyonu
Özlem İşler Demirbaş – LC Waikiki
10.30-11.00 ARA
11.00-13.00 Oturum 7A: Mekanik Ölçümler 1 (Kütle ve Kuvvet)
Oturum Başkanı: Ahmet İnce
Oturum 7B: Farklı Alanlarda Metroloji Uygulamaları 2
Oturum Başkanı: Necmi Varlık
11.00-11.30 Yeni “kg” Tanımlanmasının Mevcut Birimlere Etkisi
Bülent Aydemir – TÜBİTAK UME
Ülkemizin İzlenebilirlik Sorunlarının Örneklerle Değerlendirilmesi
Sibel Şimşek Yazıcı – Yeditepe Üniversitesi – TURKLAB
11.30-12.00 UME Kibble Balans Ölçüm Konsepti
Hacı Ahmedov, Beste Korutlu – TÜBİTAK UME
Evsel Su Tüketimi Akış Dinamikleri Üzerine İlk Sonuçlar
Bülent Ünsal, Başak Akselli – TÜBİTAK UME
12.00-12.30 Yeni Tasarım Elektromekanik Tork El Aletleri Kalibrasyon Sistemi
Uğur Uslukılıç – Kal-Met
Bülent Aydemir – TÜBİTAK UME
Türkiye’de Kesinlik Teknolojileri Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
B. Koray Tunçalp – Haliç Ünversitesi
Samet Burçin Aydoğmuş – TİAD
12.30-13.00 Yeni Tasarım Hidrolik Tip Kuvvet Kalibrasyon Makinası
Uğur Uslukılıç – Kal-Met
Bülent Aydemir – TÜBİTAK UME
Saha  Kalibrasyonu ve Yapılan Hatalar
Erdoğan Sönmez – MMO Kalmem
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 Oturum 8A: Mekanik Ölçümler 2 (Akustik)
Oturum Başkanı: Bülent Aydemir
Oturum 8B: Mekanik Ölçümler 3 (Basınç)
Oturum Başkanı: Alper Tortoç
13.30-14.00 Akustik ve Titreşim Alanlarında TÜBİTAK UME’nin Kalibrasyon Yeteneklerinin Genişletilmesi
Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkoğlu, İlkcan Coşkun, Serkan Beşiroğlu
Cafer Kırbaş – Gebze Teknik Üniversitesi
Pistonlu Basınç Standartlarının (DWT) Kalibrasyon Metotları ve Ara Kontrol Yöntemlerinde Yaklaşımlar
İlknur Koçaş Kozbe – İstanbul Gedik Üniversitesi
14.00-14.30 Mikrofon Önyükselteçlerinin Frekans Tepkisine Mikrofon Kapasitansı Etkisinin Belirlenmesi
Eyüp Bilgiç, Gülay Gülmez – TÜBİTAK UME
Basınç Düşümü Parametresinin İzlenerek Hidrolik Filtre Kirlilik Şalterlerinin Güvenirliğinin Arttırılması
Özgür Çelikdemir – Hidropar
Levent Çetin – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
14.30-15.00 Endüstriyel Ölçümlerde 3-Boyutlu Ölçüm Cihazları (CMM) için Belirsizlik Hesaplamalarında Yeni Çalışma ve Gelişmeler
Okhan Ganioğlu, İlker Meral, Muharrem Aşar, Murat Aksulu – TÜBİTAK UME
Kalibrasyon Konumunun Basınç Dönüştürücü Ölçüm Sonuçlarına Etkisi
Abdullah Hamarat, Yasin Durgut, Ahmet Türk, Recep Yılmaz, Onur Aydemir – TÜBİTAK UME
14.30-15.00 ARA Besleme Geriliminin Basınç Dönüştürücüleri Çıkış Sinyaline Etkisi
Abdullah Hamarat, Yasin Durgut, Ahmet Türk, Recep Yılmaz, Onur Aydemir, Naylan Kanatoğlu – TÜBİTAK UME
15.30-17.00 Oturum 9A: Mekanik Ölçümler 4 (Boyutsal)
Oturum Başkanı: Atakan Baştürk
Oturum 9B: Sıcaklık Ölçümleri 4
Oturum Başkanı: İlknur Koçaş Kozbe
15.30-16.00 Mekanik Karşılaştırma Yöntemi İle Uzun Mastar Bloklarının Yüksek Hassasiyette Kalibrasyonu ve Türkiye’nin Dünyadaki Yeri
Tanfer Yandayan, Sibel Aslı Akgöz – TÜBİTAK UME
Ortam Sıcaklığı ve Nemin InGaAs Dedektörlerin Tayfsal Duyarlılığı Üzerindeki Etkisi
Semih Yurtseven, Seda Oğuz Aytekin, Hümbet Nasibli – TÜBİTAK UME
Mevlüt Karabulut – Gebze Teknik Üniversitesi
16.00-16.30 Pürüzlülük ve Form Ölçüm Cihazı Propları İçin Yeni İzlenebilirlik Yolları
Okhan Ganioğlu, Tanfer Yandayan, Murat Aksulu – TÜBİTAK UME
TÜBİTAK UME’de (Süper) Yalıtım Malzemelerinin Termal İletkenlik Ölçümleri
Mücahit Korkmaz, Semih Yurtseven, Hümbet Nasibli – TÜBİTAK UME
16.30-17.00 Form Ölçüm Cihazı Problarının Primer Ölçümlerde Kullanılması için Elektronik Ünitelerin İncelenmesi ve Kalibrasyonları
Halit Demirbağ, Hüseyin Metin Ertunç – Kocaeli Üniversitesi
Cihangir Kayadelen – Korkmaz Mutfak Eşyaları
Tanfer Yandayan, Okhan Ganioğlu, Murat Aksulu – TÜBİTAK UME
Nihat Akkuş – Marmara Üniversitesi
Radyasyon Termometrelerinde Yansıma Ölçümü
Aynur Davut – Dacka
Sergilenecek Poster Bildiriler için tıklayınız.