SEMPOZYUM TAKVİMİ


8 Mart 2019 Bildiri özetlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
Bildiri özetlerinin kabulü 1 Nisan 2019 tarihine kadar sürecektir.
5 Nisan 2019 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi*
14 Haziran 2019
28 Haziran 2019
(Ulaşan bildirilerin tasnif süreci içinde bildirilerinizi iletebilirsiniz.)
Tam metin bildirilerin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
2 Eylül 2019 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

* Özet kabulü yapılan bildiriler tam metin olarak ulaştıktan sonra değerlendirilerek programa alınacaktır.

Özet kabulü yapılan bildiri metinlerinizi aşağıdaki formata uygun şekilde, belirtilen tarihlere kadar olcumbilim@mmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Tam metin bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi için kalan süre;

15Gün 00Saat 14Dakika 32Saniye

BİLDİRİ FORMATI


Örnek Bildiri Formatı (*)
(*) Metin üzerinde belirtilen formatta iletilmelidir.


 SEMPOZYUM KONULARI


 1. Bilimsel ölçümbilim uygulamaları: SI birimlerindeki son yenilikler ve uygulamaları
 2. Endüstriyel ölçümbilim: Kalibrasyon uygulamaları, üretimde ölçüm teknikleri ve talepler
 3. Yasal ölçümbilim uygulamaları: Mevzuatlar, son gelişmeler, ülke ihtiyaçları
 4. Akreditasyon uygulamaları: Karşılıklı tanınma kapsamları, ülkemizin durumu
 5. Kamu güvenliği için ölçümbilim uygulamaları
 6. Yükseköğretimde ölçümbilim eğitimi
 7. Gelecekte ölçümbilim
 8. Ülkelerin bilimsel gelişiminde ölçümbilim
 9. Adli tıpta ölçümbilim, izlenebilirlik metot validasyonu, talepler
 10. Gıda ve kimya alanlarında ölçümler, referans malzemeler, izlenebilirlik sorunları
 11. Tüketiciyi korumaya yönelik ölçümbilim uygulamaları
 12. Nükleer ve iyonize radyasyon uygulamalarında ölçümbilim
 13. Sağlık ve biyoloji alanlarında ölçümbilim uygulamaları, talep ve sorunlar
 14. Enerji ve çevre alanlarında ölçümbilim uygulamaları
 15. İzlenebilirlik sorunları, yeni alanlar için izlenebllirlik ihtiyaçları
 16. Bilgi teknolojileri alanlarında ölçümbilim uygulamaları, istatistiksel yöntemler ve belirsizlik hesapları
 17. Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri
 18. Ölçümbilim terminolojisi
 19. Ürün güvenliği ve avrupa direktifleri uygulamaları, ülkemizin mevcut durumu ve son gelişmeler
 20. Yeni üretim teknikleri ve ölçüm ihtiyaçları
 21. Savunma sanayiinde ölçümbilim uygulamaları ve talepler
 22. Nanoteknolojide ölçümbilim uygulamaları ve talepler
 23. Мalzeme analizinde ölçümbilim uygulamaları: İzlenebilirlik sorunları, belirsizlik hesaplamaları ve talepler
 24. Ölçümbilimin ekonomi, toplum, yaşam, çevre, enerji, sağlık vb. konularda yaygın etkisi
 25. 5G Uygulamaları: Telekomünikasyon ve haberleşme alanı Ölçümbilim uygulamaları
 26. Teknolojik uygulamalarda ölçümbilim: Ses, yüz tanıma sistemleri